‘เลย’ สุดยอด!! ทยอยเดินทางเข้าฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฉีดวัคซีนบูสเตอร์โด๊สเพิ่มอีก 1 เข็ม

‘เลย’ สุดยอด!! ทยอยเดินทางเข้าฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฉีดวัคซีนบูสเตอร์โด๊สเพิ่มอีก 1 เข็ม

 

ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่ม 608 (กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์) และประชาชนกลุ่มทั่วไป ได้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ชนิดแอสตร้าเซนเนเก้า จำนวน 5 คน ชนิดซิโนแวค จำนวน 300 คน และเข็ม 2 ชนิดแอสตร้าแซนเนก้า จำนวน 100 คน ชนิดซิโนแวค จำนวน 25 คน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 ในทุกพื้นที่ทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย ก็ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้วย

รวมทั้งฉีดวัคซีนบูสเตอร์โด๊สเพิ่มอีก 1 เข็ม ชนิดแอสตร้าเซนเนก้าให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัสกับใกล้ชิดกับประชาชนและกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นภูมิ โดยในวันนี้ (22 ก.ค. 64) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้า อาทิ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิชพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โด๊ส เข็มที่ 3 เพื่อป้องกันเชื้อโควิดกลายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 สลับชนิด มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ให้นำวัคซีนชนิดเอสตร้าเซนเนก้า มาบูสเตอร์เป็นเข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้า ส่วนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน คือ นำวัคซีนซิโนแวค มาฉีดเป็นเข็มที่ 1 และจะฉีดเอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 2 โดยห่างจากเข็มแรก 3 – 4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธ์ุเดลต้า โดยจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้อยู่ในระดับที่สูงได้เร็วมากขึ้น ใกล้เคียงกับผู้ที่ได้รับวัคซีนเอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม แต่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า ส่วนกรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นวันซีนเอสตร้าเซนเนก้า ให้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นเอสตร้าเซนเนก้า เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ จังหวัดเลย เป็น 1 ใน 53 จังหวัด ที่ถูกปรับเป็นพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เนื่องจาก 1. มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเร็ว (ตัวเลขก้าวกระโดดแม้จำนวนตัวเลขจะน้อยกว่าจังหวัดใกล้เคียง) 2. ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้า และ 3. จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการหนักมีตัวเลขเพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดเลย มาจากนอกพื้นที่มี (ขอรับการรักษา) มากกว่า 88 %

 

แสดงความคิดเห็น