ทน.ขอนแก่นเปิดไทม์ไลน์!!วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม”รอการลุ้นจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขั้นตอนการจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลนครขอนแก่น ที่รอการอนุมัติจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
– 21 มิ.ย. 64 คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่น มีมติรับหลักการให้เทศบาลนครขอนแก่นจัดซื้อวัคซีน SINOPHARM สำหรับประชาชน 50,000 คน (100,000 โดส) ตามเงื่อนไข :
– ลำดับที่ 1 กลุ่มบุคคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในเขตเทศบาล
– ลำดับที่ 2 กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาด และ ประชาชนอายุ 18ปีขึ้นไป
– ลำดับที่ 3 กลุ่มเปราะบาง 10% ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (5,000คน)
ซึ่งระบบจะจำแนก และ จัดลำดับการฉีดตามที่ประกาศไว้ (มติ ศบค.ขอนแก่น)
– 5 ก.ค. 64 เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับลงทะเบียนรายชื่อประชาชน 50,000 รายชื่อ กำหนดรับลงทะเบียนถึง 9 กค.
– 8 ก.ค.64 เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับรายชื่อสำรองรับวัคซีน 10,000 รายชื่อ กรณีเพิ่มเติมถ้ารายชื่อหลักมีการไปฉีดวัคซีนรัฐก่อน(หมอพร้อม)
– 14 ก.ค. 64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนรอบที่ 1 จำนวน 375,320 คน สำหรับ 54 หน่วยงาน
(เทศบาลนครขอนแก่นยังไม่ได้รับการจัดสรร)
– 20 ก.ค. 64 วันสุดท้ายของการโอนเงินเพื่อรับวัคซีนในรอบที่ 1
– 23 ก.ค. 64 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการจอง/รายชื่อ ผู้จองวัคซีนในรอบที่ 2
เทศบาลนครขอนแก่น ตรวจสอบแล้วว่า มีการยื่นเอกสารครบถ้วนตามข้อกำหนด
(มี 115 หน่วยงาน ที่ยื่นเอกสารไม่ครบ)
– สถานะปัจจุบัน 21 ก.ค. 64 เทศบาลนครขอนแก่นรอการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในรอบที่ 2 ซึ่งต้องรอผลการพิจารณา (ซึ่งยังไม่ทราบกำหนดการที่แน่นอน) ภายหลังการปิดรับจองในวันที่ 23 ก.ค.64 นี้ หากได้รับการอนุมัติก็จะสามารถกำหนดวันฉีดได้ ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง
แสดงความคิดเห็น