ขอนแก่นยังไหว!! เปิด รพ.สนามแห่งที่ 3 รับมือผู้ป่วยล้นเตียง เตรียมเปิดอีก 3 แห่งรองรับผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ขอนแก่นยังไหว!! เปิด รพ.สนามแห่งที่ 3 รับมือผู้ป่วยล้นเตียง เตรียมเปิดอีก 3 แห่งรองรับผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ขอนแก่น รับมือผู้ป่วยล้นเตียง เปิดใช้โรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 3 และเตรียมพร้อมเปิดแห่งที่ 5และ 6 รับผู้ป่วยกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา
ที่ โรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 3 (หอพักศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานเกษตรท่าพระ) ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 3 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารหน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธีเปิด
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid- 19) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่นขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ในการรักษาผู้ป่วย covid-19 กลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย หรือดีขึ้นหลังจากการรับรักษาในโรงพยาบาลและมีอาการคงที่เข้ารับบริการตามระบบการดูแลและเฝ้าสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนาม และในการระบาดระลอกใหม่นี้ จากการประกาศปิดแคมป์คนงานและล็อคดาวน์ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งโครงการรับผู้ป่วยกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่นที่รับรักษาผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลสนาม 1 หอพักนักศึกษา 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 2 พุทธมณฑลอีสาน มีผู้ป่วยติดเชื้อเข้าพักรักษาเต็มอัตราแล้ว การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 3 หอพักศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานเกษตรท่าพระ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 คนบริหารงานภายใต้โรงพยาบาลบ้านไผ่ โดยความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ,เทศบาลตำบลท่าพระ,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และการได้รับบริจาคสิ่งของจากองค์กรหน่วยงานเอกชน ห้างร้านต่างๆ ทำให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 3 มีความพร้อมสูงสุดสามารถเปิดบริการและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้รพ.สนามขอนแก่น 3 มีความพร้อม 100% และความร่วมมือของทุกฝ่ายภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลต้นสังกัด คือโรงพยาบาลบ้านไผ่ ที่มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงมาดูแล เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่เป็นคนขอนแก่นและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ มีการเตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการประเมินความพร้อมในการจัดทำให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 คือ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ พล ร. 3 และแห่งที่ 6 ณ สถานที่อาคารหอพักโรงงานกระทิงแดง ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่างการประเมินตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขที่กำหนด
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้โรงพยาบาล ทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลชุมชนใน 26 อำเภอ ได้มีการขยายเตียงเพิ่มขึ้นอีกกว่า 110% ขณะนี้ได้ให้บริการผู้ป่วยเต็มจำนวนแล้ว นอกจากนี้โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ทั้ง 3 แห่ง ยังได้มีการขยายเตียงเพิ่ม รวมถึงได้มีการประสานกับโรงแรมในการจัดตั้งเป็นโฮสปิเทล อย่างน้อย 6 โรงแรมที่เตรียมพร้อมให้บริการและบางส่วนได้เปิดให้บริการไปแล้ว
นอกจากนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับในอนาคตทุกอำเภอ ทุกท้องถิ่น ได้มีการสำรวจอาคารในการจัดตั้ง Local Quarantine การทำความเข้าใจการเตรียมชุมชนในเรื่อง Community Isolation และการเตรียมในการ ทำ Home Isolation เพื่อให้ทุกคนที่มีอาการหนักเบาแตกต่างกันได้รักษาตามอาการ เพื่อเปิดห้องที่โรงพยาบาลให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้รับการดูแลรักษาด้วยเครื่องมือที่เต็มประสิทธิภาพสูงสุด
และมีศูนย์บริหารจัดการเตียง ภายใต้การดูแลของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนลดภาระความเสี่ยงในการไม่เป็นผู้รับเชื้อรายใหม่และแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นจนเป็นผลทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีภาระมากขึ้นจึงขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตัวตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

แสดงความคิดเห็น