8องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น ตั้งเฟสบุ๊ค 8LEO.KKต้านโควิด19

8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น ถกปัญหาโควิด 19 ระบาดรวดเร็วและรุนแรง พร้อมรณรงค์สนับสนุนให้มีการควบคุมและป้องกันฯ  โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรตนเอง พร้อมจัดทำเฟสบุ๊ก  8LEOkk เป็นช่องทางรณรงค์สื่อสารทั้งภายในเครือข่ายและสังคมทั่วไป  

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เชิญ ผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจหารือแนวทางในการรณรงค์ที่จะควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ผ่านระบบซูม โดยมีองค์กรเข้าร่วมประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. คณะเศรษฐศาสตร์ มข. สมาคมศิษย์เก่าเอ็มบีเอ มข. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค้าจังหวัด

นายชาญณรงค์ กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการระดมสมองให้ 8 องค์กรธุรกิจ ได้เสนอแนวทางในการที่จะร่วมรณรงค์ให้มีการควบคุมการระบาดของโควิด 19 ซึ่งขณะนี้สถานการณ์นับแต่จะมีความรวดเร็วและรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โรงพยาบาลเต็มไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ มีการประกาศล็อคดาวน์และหยุดกิจการหลายอย่าง

“ในส่วนของขอนแก่นเรานั้น ได้มีการหารือร่วมกันของ 8 องค์กรเศรษฐกิจที่จะรับมือกับสถานการณ์ โรคระบาด ให้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องพิจารณาดูว่า ภาคเศรษฐกิจจะก้าวต่อไปอย่างใด โดยไม่ได้เน้นหนักไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว”นายชาญณรงค์ กล่าว

ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ในส่วนของหอการค้านั้นได้มีการประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาของภาคเอกชน โดยได้มีการเชิญผู้ประกอบการมานำเสนอแนวทางในการดำเนินการแล้วครั้งหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น บริษัทขอนแก่นอินโนเวชั่น ที่มีแคมป์คนงานก่อสร้าง หรือบริษัทขอนแก่นแหอวน ที่มีระบบการจัดการณรงค์และสื่อสารกับพนักงานที่ดีและประสบความสำเร็จ

“หลังจากนี้เราจะได้ไปพบกับร้านอาหาร เพื่อรับฟังสภาพปัญหา และภาคส่วนอื่นๆ โดยในส่วนของ 8 องค์กรเศรษฐกิจก็จะมีการประชุมหารือกันทุกสัปดาห์”นายชาญณรงค์กล่าว

นายชาญณรงค์กล่าวอีกว่า ในส่วนของ 8 องค์กรเศรษฐกิจนั้นจะเริ่มด้วยการรณรงค์ภายในองค์กรตนเอง โดยในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมฯ  หรือ ปั้มน้ำมันทุกแห่งในจังหวัด จะมีการร่วมกันติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ หรือ สบู่ คลอรีน สำหรับทำความสะอาด ธนาคารแห่งประเทศไทย ชมรมธนาคาร จะได้ร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ธนบัตร ให้มาใช้ระบบแอพพลิเคชั่น พร้อมเพย์ เพื่อลดการสัมผัส การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ การรณรงค์ให้สวมเมสแบบเข้มข้น

“เราได้มีการจัดทำเฟสบุ๊ค 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นไว้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์ และสื่อสารกับสังคม ภายใต้ชื่อ 8 LEO ( 8 Leader Economy Organization ) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ได้อยู่เพียงแค่ภายในองค์กรเท่านั้น”นายชาญณรงค์กล่าว

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจเห็นด้วยกับการณรงค์ของหอการค้าและ 8 องค์กรเศรษฐกิจ โดยเรามีศูนย์การศึกษา 6 ยกตัวอย่างศูนย์ไมซ์  ศูนย์เรียนรู้การลงทุน ศูนย์ท่องเที่ยวฯลฯ ที่พร้อมให้การสนับสนุน โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ที่มีความจำเป็นอย่างมากในสถานการณ์โควิด 19

“เราเห็นด้วยกับหอการค้า และเสนอให้เป็นมติของ 8 องค์กรเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในการดำเนินการที่จะมีการสื่อสารผ่านเฟสบุ๊กให้สังคมได้ร่วมรับรู้กิจกรรมต่างๆของเรา”รศ.ดร.เพ็ญศรีกล่าว

นายสุวัจน์ วิเชียรศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวเสริมว่า ธปท.ได้มีการประชุมหารือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจภาคอีสาน 20 จังหวัด เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกับโครงการ “หมอหนี้” ซึ่งมีธนาคารของรัฐ 8 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธกส. ธอส. เอ็กซิมแบงก์ เอสเอ็มอีแบงก์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ของสถานประกอบการ ได้อย่างตรงจุด

ทั้งนี้โดยลูกหนี้ที่ต้องการคำปรึกษา สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1213 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเป็นเวลาราชการก็จะมีผู้รับสาย หากไม่ใช่เวลาราชการ ระบบจะบันทึกไว้ และจะมีการติดต่อกลับไป

แสดงความคิดเห็น