ชาวสารคามซวดๆ! อบจ.มหาสารคาม จ่ายเช็ค 12.7 ล. ซื้อ “โมเดอร์นา” ล็อตแรก 1.1 หมื่นโดส ฉีดให้ประชาชนฟรี

.
นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามที่ อบจ.มหาสารคาม ได้สั่งจองวัคซีน moderna จำนวน 30 ล้านบาทนั้น สภากาชาดไทย จัดสรรให้กับ อบจ.มหาสารคามล็อตแรก จำนวน 11,550 โดส เป็นเงิน 12.7 ล้านบาท เพื่อฉีดให้กับประชาชนในมหาสารคามคาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณเดือนตุลาคม ซึ่งจะได้มอบให้ ศบค.จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการฉีดให้ประชาชนตามเงื่อนไขของสภากาชาดต่อไป
แสดงความคิดเห็น