ชาวขอนแก่นเฮ!! ทน.ขอนแก่น เตรียมฉีด “ซิโนฟาร์ม” หลังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อนุมัติวัคซีนงวดแรก

เทศบาลนครขอนแก่น เตรียมฉีดวัคซีน”ซิโนฟาร์ม” ให้กับประชาชน ที่ลงทะเบียนไว้ หลังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อนุมัติวัคซีนรอบแรกฉีดให้กับประชาชน 17,000 คน

 

 

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยหลังจากที่ได้ร่วมหารือกับ รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้รับการประสานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีน”ซิโนฟาร์ม” ล๊อตแรกจำนวน 34,000 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนจำนวน 17,000 คน จากที่ได้ขอซื้อไป 100,000 โดส ฉีดให้คนจำนวน 50,000 คน ส่วนที่เหลือจะต้องรอตามลำดับที่มีการจัดให้ เมื่อวัคซีนที่เหลือได้รับจะได้มีการประสานให้มาฉีดทันที
โดยเทศบาลนครขอนแก่น ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นหน่วยแพทย์ให้บริการฉีดวัคซีน และจะเริ่มฉีดเข็มแรกวันที่ 9-15 ส.ค. 64 พร้อมกับแจ้งวันฉีดไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้รับทราบแล้ว เพื่อความสะดวกในการจัดส่งวัคซีน ส่วนสถานที่ฉีดจะใช้ ขอนแก่นฮอล์ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน จะสามารถฉีดวัคซีนได้วันละประมาณ 3,100 คน
ต่อจากนี้ทางเทศบาลฯจะส่งหนังสือไปยัง 3 กลุ่มเป้าหมายที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อได้รับทราบคิดวันเวลาที่จะมารับการฉีดวัคซีน เมื่อได้รับหนังสือแจ้งคิวแล้วขอให้มาฉีดตามวันเวลาที่กำหนด ที่สำคัญจะไม่รับ ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนแน่นอน ในแต่ละวันจะสำรองวัคซีนไว้วันละ 10 เปอร์เซนต์ หากผู้ที่มีรายชื่อไม่มาฉีดวัคซีนก็จะเลื่อนอันดับขึ้นมาแทนจนกว่าจะครบจำนวนฉีด 17,000 คน และหากมีการฉีดจนครบทั้ง 50,000 คน แต่ยังมีความต้องการของประชาชน เรียกร้องเข้ามา ประกอบกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดจองวัคซีน ทางเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมที่จะสั่งวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับประชาชนอีก เพื่อจะได้กระตุ้นให้มีการฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรชาวจังหวัดขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น