บุรีรัมย์เอิ้นฝน!! ผู้ว่าฯ นำประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ หวังให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล

บุรีรัมย์เอิ้นฝน!! ผู้ว่าฯ นำประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ หวังให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความชื่อของคนท้องถิ่น หวังให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลทั่วทั้งจังหวัด มีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร
วันนี้(23 ก.ค. 64) เวลา 09.09 น. ที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (หอชมนก) ด้านหน้าโครงการชลประทานบุรีรัมย์ อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน ประกอบพิธีบวงสรวงองค์นาคาธิบดี ศรีสุทโธ ตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตามความเชื่อของคนในท้องถิ่น เพื่อความเป็นสิริมงคล ดลบันดาล ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลประชาชนชาวบุรีรัมย์ มีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร ซึ่งในปีที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์เคยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง หลายแห่งมีสภาพแห้งขอด ประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรทั่วทั้งจังหวัด แต่ในปีนี้ (2564) มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมายังพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างต่อเนื่องทำให้ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีน้ำกักเก็บเกิน 50 % ของความจุ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดและอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากมีน้ำกักเก็บเพื่อใช้อุปโภค บริโภค เพียงพอตลอดทั้งปี และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก
สำหรับสถานน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งมีความสำคัญในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร เป็นแหล่งน้ำดิบสำรองน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา พื้นที่เขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอข้างเคียง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก รวมจำนวน 28,376,000 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49.90% ของความจุทั้งสองอ่าง ในปีที่ผ่านมา (2563) โครงการชลประทานบุรีรัมย์ได้ดำเนินการ ก่อสร้างเส้นทางผันในช่วงน้ำหลาก จากลำปะเทีย ระยะทาง 38 กิโลเมตร โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย จาก อ.กระสัง โครงการผันน้ำจากลำมาศ จากสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ จัดทำเส้นทางน้ำบริเวณภูเขาไฟกระโดง ให้นำฝนไหลลงสู่บ่อหินของภาคเอกชนเพื่อเก็บเป็นน้ำดิบสำรอง และทำการขุดลอกพื้นที่ท้ายอ่าง เพิ่มปริมาณกักเก็บ รองรับน้ำฝนในฤดูกาลนี้
แสดงความคิดเห็น