ขอนแก่นสุดปัง!! เชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 64 ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดธาตุพระอารามหลวง

จังหวัดขอนแก่น เชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2564 ไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดธาตุพระอารามหลวง

 

 

 

ที่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทำพิธีเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ที่ประดิษฐานไว้ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยรถบุษบก เคลื่อนไปตามเส้นทางที่กำหนด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ได้เชิญพานไส้เทียนพรรษาพระราชทาน และเชิญเทียนพระราชทาน ไปยังพระอุโบสถ วัดธาตุพระอารามหลวง
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญพานไส้เทียนและกล่าวคำถวายเทียนพรรษาพระราชทาน จากนั้นประเคนถวายพานไส้เทียน พร้อมกับถวายเทียนพรรษาพระราชทาน แด่พระโสภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาส วัดธาตุ พระอารามหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระอันดับรวม 10 รูป ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก จุดเทียนพรรษาพระราชทาน ที่ทรงพระราชอุทิศ พระราชทานจุดบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
จากนั้น มีพิธีถวายผ้าห่มพระเจดีย์พระธาตุนครเดิม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ รศ.ดร.พระโสภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารมหลวง นำกล่าวคำบูชาผ้าห่มพระธาตุ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดึงสายผ้าห่มพระเจดีย์พระธาตุนครเดิม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระโสภณพัฒนบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถา เป็นอันเสร็จพิธี
แสดงความคิดเห็น