มข. สุดยอด!! พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านแอพพลิเคชันไลน์สำเร็จ

มข. สุดยอด!! พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านแอพพลิเคชันไลน์สำเร็จ

 

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เปิดเผยว่า อว. โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนา “ระบบการดูแลและติดตามอาการผู้ป่วยโควิด-19 แบบแยกตัว” ได้สำเร็จ เพื่อใช้บริหารจัดการกลุ่มผู้ป่วยแบบแยกตัว ทั้งแบบการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) / การดูแลตนเองในระบบชุมชน (Community Isolation) เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น รวดเร็ว สามารถติดตามดูแลอาการผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด สะดวกทั้งต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

จุดเด่นคือ ผู้ป่วยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ในโทรศัพท์ ยกเว้นกรณีไม่มีแอปพลิชันไลน์ / บัญชีผู้ใช้ไลน์หนึ่งๆ สามารถใช้กับผู้ป่วยได้หลายคน / บันทึกข้อมูลระบบได้รวดเร็ว โดยให้กรอกเฉพาะข้อมูลสัญญาณชีพและอาการ เนื่องจากระบบเชื่อมบัญชีไลน์กับฐานข้อมูลผู้ป่วยแล้ว  และเป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) สากล

ผู้ป่วยที่จะเข้ามาอยู่ในระบบนี้ได้จะต้องได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาล ว่า ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว หรือเป็นผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามแล้ว และแพทย์ประเมินว่าเป็นกลุ่มไม่มีอาการ หรืออาการน้อย (สีเขียว) ยินยอมเข้าสู่ระบบการดูแลและติดตามอาการผู้ป่วยโควิด-19 แบบแยกตัว โดยหลังจากได้ลงทะเบียนเชื่อมบัญชีผู้ใช้ไลน์กับฐานข้อมูลคนไข้แล้ว ระบบจะติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยผ่านบัญชีไลน์ส่วนบุคคลกับบัญชีไลน์ของโรง พยาบาลที่รับรักษา ซึ่งบัญชีไลน์ส่วนบุคคลของผู้ป่วย จะใช้ในการรับแจ้งเตือนการส่งสัญญาณชีพ ส่งอาการ  ปรึกษาแพทย์ แจ้งขอความช่วยเหลือ สั่งอาหารและอื่นๆ เกี่ยวกับการสื่อสารกับโรงพยาบาล ส่วนบัญชีไลน์ของทางโรงพยาบาลจะใช้สำหรับให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าเวร ใช้ในการสื่อสาร  ติดตาม หรือให้คำปรึกษากับผู้ป่วยและให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้ประสานงานกับผู้ป่วยเช่น งานเอกสาร การรับส่งยา หรือการส่งอาหาร เป็นต้น ระบบนี้ได้เริ่มใช้งานแล้วที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยให้ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบแยกตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ทำให้การสื่อสารและดูแลผู้ป่วยผ่านการแพทย์ทางไกล มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สร้างสามารถความมั่นใจและอุ่นใจให้กับผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ได้

ด้าน รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดี สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงภาคสนาม และเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่กำลังมองหาระบบไอที ในการช่วยเหลือประชาชนได้ใช้ระบบนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากวิกฤตินี้ไปด้วยกัน โดยสามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ https://homeisolation.kku.ac.th

แสดงความคิดเห็น