ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เตือน!! ปชช.ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง เฝ้าระวังระดับน้ำ น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน

 

 

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ฉบับที่ 4/2564 ว่าจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “เจิมปากา” ซึ่งขณะนี้ได้อ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง บริเวณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และส่งผลให้เกิดน้ำหลากไหลลงแม่น้ำโขง

ประกอบกับเขื่อนน้ำอู สปป.ลาว ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวด จากการวิเคราะห์โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) คาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว อยู่ในเกณฑ์ 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน บริเวณ 7 จังหวัด ริมแม่น้ำโขงบริเวณท้ายเขื่อนไชยะบุรี ดังนี้

1.จังหวัดเลย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.00 เมตร ช่วงวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 2.38 เมตร

2.จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.00 เมตร ช่วงวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 9.37 เมตร

3.จังหวัดบึงกาฬ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.10 เมตร ช่วงวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 6.80 เมตร

4.จังหวัดนครพนม ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.10 เมตร ช่วงวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.41 เมตร

5.จังหวัดมุกดาหาร ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.50 เมตร ช่วงวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4. 13 เมตร

6.จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.50 เมตร ช่วงวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.00 เมตร

7.จังหวัดอุบลราชชานี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.50 เมต ช่วงวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 5.36 เมตร

ดังนั้น จังหวัดมุกดาหารจึงแจ้งเตือนให้ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอดอนตาล รวมถึงประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกลัชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างฉับพลัน

แสดงความคิดเห็น