สุรินทร์ไม่ทิ้งกัน!! เปิดศูนย์ปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด สำหรับคนที่ต้องการกลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนา

สุรินทร์ไม่ทิ้งกัน!! เปิดศูนย์ปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด สำหรับคนที่ต้องการกลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนา

สุรินทร์เปิดศูนย์ปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คนสุรินทร์กลับบ้าน (SURIN BACK HOME)
จ.สุรินทร์ เปิดศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด ที่ต้องการเดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดเปิดสายด่วน 3 หมายเลข ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสุรินทร์ อีกหนึ่งช่องทาง
จังหวัดสุรินทร์ใช้อาคารศูนย์โอท็อป องค์การบริหารส่วนจังหวัด เปิดเป็นศูนย์ประสานงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คนสุรินทร์กลับบ้าน SURIN BACK HOME
เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ ได้เห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนคนสุรินทร์ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และกรุงเทพมหานคร หลังจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI-19) เพิ่มมากขึ้น และไม่สามารถเดินทางกลับมารักษาตัวยังบ้านเกิดได้ จึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ฝ่ายปกครองจังหวัดสุรินทร์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ และ โรงพยาบาลประจำอำเภอ อีก 16 แห่ง จัดโครงการ “SURIN BACK HOME” เปิดสายด่วนและเป็นศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI-19) ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานหน่วยงานต่างๆ นำตัวพี่น้องคนสุรินทร์ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมารักษาตัวที่บ้าน ตามโครงการคนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนสุรินทร์ อีกหนึ่งช่องทาง
นายสุวพงศ์ กิติภัทรพิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สุรินทร์ การเปิดศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วยโควิดจากพื้นที่สีแดงเข้มและเขตปริมณฑลให้กลับมารักษาตัวที่สุรินทร์ได้ เป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด ทหาร ตำรวจ สาธารณสุขจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จะเป็นแกนในการประสานงานกับท้องถิ่นทุกแห่งเตรียมการประสานงานรอจังหวะเตียงว่าง ทางท้องถิ่นก็จะจัดรถไปรับชาวสุรินทร์กลับมารักษาตัวที่จังหวัด ก็เริ่มมีผู้ประสงค์แจ้งเข้ามาแล้ว ที่ผ่านมาจังหวัดได้เปิดรับตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมา หลังจากมีคำสั่งปิดแคมป์คนงาน ก็มีชาวสุรินทร์กลับมาส่วนหนึ่งแล้ว ประมาณ 20 วันที่ผ่านมา จนเตียงรับผู้ป่วยเต็ม ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีการบริหารจัดการเตียง และขยายเตียงเพิ่ม เพื่อรองรับผู้ป่วยต่อเนื่อง ตอนนี้รอระบายเตียงในระดับสีแดง สีส้ม ออกจากห้องไอซียู ซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน เมื่อผู้ป่วยมีอาการบรรเทาลงก็จะทำการเคลื่อนย้ายออกไปยังโรงพยาบาลสนามได้ ก็จะทำให้เตียงผู้ป่วยว่าง จากนั้นก็จะจัดสรรผู้ป่วยรุ่นใหม่เข้าไป โครงการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการรับผู้ป่วยรุ่นใหม่เข้าไป
ศูนย์ปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คนสุรินทร์กลับบ้าน (SURIN BACK HOME) ซึ่งได้รับ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่จะส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผ่าน Call Center ผู้ป่วยติดเชื้อ หรือญาติผู้ป่วยชาวสุรินทร์สามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4451-2600 ,0-4451-1599 และ 0-4451-8152 จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานประจำตลอด 24 ชั่วโมง
แสดงความคิดเห็น