ชาวตลาดเมืองพลเฮ!! หลังเทศบาลงดเก็บ-ลดค่าเช่า 2 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด

ชาวตลาดเมืองพลเฮ!! หลังเทศบาลงดเก็บ-ลดค่าเช่า 2 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด

พ่อค้า-แม่ค้า ตลาดสด อ.พล ได้เฮ หลังเทศบาลเมืองเมืองพล จ.ขอนแก่น งดเก็บค่าเช่า-ลดค่าเช่า 2 เดือน มีผลทันที ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ที่ ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเทศบาลเมืองเมืองพล ลงพื้นที่พบปะกับพ่อค้า-แม่ค้า รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเมืองพล หรือ ทม.ในการกำชับการคุมเข้มตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด รวมทั้งการแจ้งการยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการในเขตตลาดสดในความรับผิดชอบของ ทม.พล เป็นเวลา 2 เดือนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการตามมาตรการเยียวยาที่ได้กำหนดไว้ ท่ามกลางความดรใจของเหล่าบรรดาพ่อค้า-แม่ค้า และผู้ประกอบการกว่า 400 รายอย่างมาก
นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายก ทม.พล กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนทราบถึงปัญหาในด้านต่างๆ ขณะที่การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ขณะเดียวกันจากการลงพื้นที้สำรวจความต้องการและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการ พ่อค้าและแม่ค้าพบว่าส่วนใหญ่ลูกค้าลดลงไปกว่า 50% ทั้งจากการที่ประชาชนหยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ บางส่วนทำงานที่บ้านและสั่งอาหารหรือสินค้สแบบเดลิเวอรี่ ขณะที่บางส่วนไม่กล้าออกจากบ้าน ทำให้การค้าขายในพื้นที่ซบเซามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพ่อค้า-แม่ค้า อยากให้มีการพิจารณาลดค่าเช่า ลงจากเอิม ทำให้คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจึงหารือกันและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนและเป็นไปอย่างรวดเร็ว
“ที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเทศบาลเมืองเมืองพล จึงได้จัดการประชุมแบบเร่งด่วนเพื่อพิจารณาเรื่องค่าเช่าของประชาชนที่ทำสัญญาเช่ากับเทศบาลเมืองเมืองพล สืบเนื่องจากปัญหา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ที่จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และได้มีมติ ให้ยกเว้นค่าเช่าตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล 1 อาคาร1-5 เป็นเวลา 2 เดือน คือเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ลดค่าเช่า 50 % อาคารพานิชย์ 19 คูหา และห้องน้ำ เป็นเวลา 2 เดือน คือเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 และยกเว้นค่าเช่าร้านค้า และห้องน้ำ ภายในอาคารสถานีขนส่งเมืองพล หรือ บขส.อ.พล เป็นเวลา 3 เดือน คือเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564”
นายกิตติโชติ กล่าวต่ออีกว่า การประกอบยกเว้นการเก็บค่าเช่าและลดค่าเช่าดังกล่าวแม้จะส่งผลต่อรายรับของเทศบาลเดือนละประมาณ 500,000 บาท แต่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่หน่วยงานของรัฐที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้สอดรับกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลในด้านต่างๆ ภายใต้มาตรการคุมเข้มด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยมติดังกล่าวถือว่ามีผลทันทีโดยที่ในขณะนี้ เทศบาลฯและคณะกรรมการฯได้แจกจ่ายเอกสารดังกล่าวแจ้งให้กับผู้ประกอบการกว่า 400 รายได้รับทราบแล้วทั้งหมด
แสดงความคิดเห็น