ผู้ว่าอุดรฯ แจ้ง!! งดเรียน On site ถึงสิ้นเดือนส.ค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ผู้ว่าอุดรฯ แจ้ง!! งดเรียน On site ถึงสิ้นเดือนส.ค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 21 /2564 ซึ่งมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทั้ง 4 ท่าน และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนสถานศึกษาภาคเอกชน ร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ยกระดับจังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด 1 ใน 53 จังหวัด โดยล่าสุดวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 อุดรธานีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 149 คน เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 13 คน ผู้ติดเชื้อนอกจังหวัด 136 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,024 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,448 คน รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,549 คน เสียชีวิตสะสม 27 คน
การประชุมครั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันหารือแนวทางการจัดกาเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ที่พบมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการนำเข้า รับลูกหลานกลับบ้านมารักษาและลูกหลานเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อเนื่อง วันนี้ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบงดจัดการเรียนการสอน on site ออกไปอีกระยะหนึ่ง (สิ้นเดือนสิงหาคม) และจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอน
ในขณะที่การบริหารจัดการวัคซีน จังหวัดอุดรธานีได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวค เข็ม 1 จำนวน 13,200 โดส จะทำการฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้า อสม. และผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้องรัง ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2564 ภาพรวมอุดรธานีฉีดวัคซีน 155,206 คน แยกเป็นเข็ม 1 จำนวน 119,432 คน ฉีดครบ 2 เข็ม 35,774 คน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้ง 20 อำเภอ ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และยังไม่เข้าสู่ระบบการรักษา แต่มีผลจากการตรวจหาเชื้อด้วย “แอนติเจน เทสต์ คิท” (Antigen test kit, ATK, Rapid antigen test) ในช่วงรอผลตรวจยืนยันด้วยระบบ RT-PCR ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ บูรณาการสาธารณสุขอำเภอ จัดหาสถานที่พักคอยให้คนกลุ่มนี้ เพื่อไม่ใช้ไปปะปนกับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม
สำหรับท้ายการประชุมที่ประชุม ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก คณะสงฆ์และศิษย์วัดป่านาคำน้อย ที่บริจาครถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เพื่อตรวจบริการพี่น้องประชาชนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 คัน
แสดงความคิดเห็น