บึงกาฬคอนเฟิร์ม!! ฉีดวัคซีนแบบไขว้ ซิโนแวค เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 เพิ่มภูมิคุ้มกันได้เร็ว ลดความเสี่ยงอาการรุนแรง

บึงกาฬคอนเฟิร์ม!! ฉีดวัคซีนแบบไขว้ ซิโนแวค เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 เพิ่มภูมิคุ้มกันได้เร็ว ลดความเสี่ยงอาการรุนแรง

 

นายแพทย์ภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ให้ข้อมูลประชาชน กรณีการรับวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า การฉีดวัคซีนแบบไขว้ คือ ซิโนแวค เข็ม 1, และแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 จะทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่เร็วขึ้นได้ เนื่องจากปกติแล้ว หากรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 1 ต้องรอถึง 12 สัปดาห์จึงจะสามารถมารับวัคซีนเข็ม 2 ได้ แต่หากใช้ซิโนแวคเป็นวัคซีนเข็มแรก จะเว้นระยะเวลาเพียง 3-4 สัปดาห์เท่านั้น ก็จะสามารถรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 2 จึงทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นได้ ในเวลาที่เร็วขึ้น ซึ่งจะมีการฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงอาการรุนแรง และป้องกันการเสียชีวิต

สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีน สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้โดยติดต่อ อสม., โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, สำนักงานสาธารณสุขแต่ละอำเภอ, หรือโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน และสำหรับผู้มีสมาร์ทโฟนก็สามารถลงทะเบียนได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้ที่เบอร์ 042 492 045 ถึง 6

แสดงความคิดเห็น