เมือบ้านเฮาเด้อ คค. จับมือ สธ. จัดรถไฟส่งผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน ขบวนรถไฟแรก เริ่ม 7 จว.อีสานใต้ 

เมือบ้านเฮาเด้อ คค. จับมือ สธ. จัดรถไฟส่งผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน ขบวนรถไฟแรก เริ่ม 7 จว.อีสานใต้ 
นำร่อง 7 จว. อีสานใต้ จัดรถไฟส่งผู้ป่วยโควิด รักษาตัวที่ภูมิลำเนา ฟรี
กระทรวงคมนาคมจับมือกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำร่องจัดขบวนรถไฟ CNR เที่ยวพิเศษ เพื่อส่งผู้ป่วยโควิด-19 ใน กทม. และปริมณฑล ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย (กลุ่มสีเขียว) หรือรุนแรงระดับกลาง (กลุ่มสีเหลือง) กลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาใน 7 จว. อีสานใต้ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร
ผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน 1330 สปสช. เพื่อรับการดูแล คัดกรอง ตรวจสอบความพร้อมและอาการเบื้องต้น โดยระหว่างนำส่งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข จะให้การดูแลผู้ป่วยตลอดการเดินทาง และเมื่อไปถึงจังหวัดต่าง ๆ จะมีรถพยาบาลฉุกเฉินมารับที่สถานีและนำส่งสถานพยาบาลที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ทันที
นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ป่วยโควิด-19 อย่าเดินทางกลับเอง เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้อื่น
แสดงความคิดเห็น