ข่าวดีระดับโลก!! ยูเนสโกขึ้นทะเบียน “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 6 ของไทย

ยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียน “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลก

 

 

ข่าวดีระดับโลกมาอีกแล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผย จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก (UNESCO) สมัยสามัญครั้งที่ 44 ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นที่เรียบร้อย ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 10 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานนั้น เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี รวมพื้นที่กว่า 2.5 ล้านไร่
ถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 6 ของไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง และกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่
แน่นอนว่า หลังจากนี้การอนุรักษ์ พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน รวมทั้งผืนป่าทั่วประเทศจะเข้มข้นขึ้น เพื่อให้เกิดให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และความยั่งยืนต่อไป
แสดงความคิดเห็น