แนะรัฐลดขั้นตอนเบิกจ่ายโควิด

วงเสวนาข้อเสนอการควบคุมป้องกันการระบาดโควิด 19 และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์  เสนอรัฐใช้มาตรการเข้มมากขึ้นในการควบคุม แนะให้รัฐปรับลดกฎระเบียบการเบิกจ่ายกรณีโควิดให้เร็วและสอดคล้องกับความเป็นจริง ระบุภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยังเดินต่อไปได้ แต่จะต้องได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา  

นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นของจ.มหาสารคาม ส่วนหนึ่งมาจากการขนย้ายผู้ป่วยข้ามจังหวัดกลับมารักษาตัวที่บ้าน และติดในพื้นที่ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สามคือ ผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยและกักตัว ก่อนจะพบว่าติดเชื้อ ฉะนั้นสัดส่วนของผู้ป่วยที่กลับมาจากกรุงเทพฯ ในหนึ่งวันจะอยู่ที่ประมาณ 40-50 ราย นอกเหนือจากนี้จะเป็นผู้ที่กักตัวรอตรวจ

สถานการณ์ตอนนี้คือ โรงพยาบาลสนามเริ่มเต็ม มีการเพิ่มในส่วนของศูนย์พักคอย เพื่อไม่ให้ปะปนกันกับญาติผู้ป่วย และสะดวกต่อการดูแล ป้องกันการแพร่ระบาดได้ง่ายยิ่งขึ้น อนาคตอันใกล้นี้คือ ต้องสร้างศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามให้เพียงพอต่อผู้ป่วย

ส่วนประเด็นเรื่องงบประมาณ เดิมมีงบประมาณในเรื่องการขนย้ายผู้ป่วยรวมทั้งการตั้งโรงพยาบาลสนามอยู่แล้ว แต่ขั้นตอนในการเบิกจ่ายค่อนข้างล่าช้า ยกตัวอย่าเช่น รายละเอียดในการขนย้ายผู้ป่วย ตามเดิมคือให้ขนโดยรถตู้ คันละ 1 คน ซึ่งจะต้องไปปรับแก้ให้เหมาะสม เพราะปัจจุบันเป็นการขนด้วยรถบัสประมาณ 40 คนต่อครั้ง โดยกำหนดค่าหัวไว้ที่ 500 บาทต่อคน ต้องมีการปรับแก้กฎระเบียบให้ทันท่วงที เพราะการรับผู้ป่วยมาจะต้องมีงบในการจัดตั้งโรงบาลสนาม เนื่องจากโรงพยาบาลสนามจะมีภาคเอกชนมาบริจาคเตียงกระดาษ ต้องชัดเจนว่าในส่วนของรัฐจะสนับสนุนเป็นมูลค่าเท่าไร ระยะเวลาในการเบิกต้องรวดเร็ว เพราะบางครั้งความล่าช้าในการเบิกงบประมาณนี้ส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องขอรับบริจาคจากภาคเอกชน ซึ่งที่ผ่านมาหากไม่มากเกินไป ภาคเอกชนก็พร้อมจะสนับสนุน แต่ด้วยภาระ ณ ปัจจุบัน ภาคเอกชนก็ค่อนข้างจะมีปัญหาด้านรายได้ บางธุรกิจมีการปิดกิจการเพราะเป็นคำสั่งตามนโยบาย เช่น สถานบันเทิง ร้านอาหารกลางคืน ทำให้หลายกลุ่มธุรกิจมีปัญหาเรื่องรายได้พอสมควร

“ผมจึงอยากฝากให้ปรับกฎระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น จะทำให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น ตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจะมีการรับมอบวัคซีนรอบแรก 11,500 โดส โดยมีกลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนด เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค

เรามีความคิดเห็นว่าในส่วนของวัคซีนที่ได้มาต้องมีสัดส่วนในการแบ่งให้ภาคเอกชน และจัดหาให้รวดเร็ว แต่เมื่อวัคซีนมีจำกัดก็ต้องมาค้นหาว่าอะไรที่ใช้วัคซีนจำนวนน้อยแต่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีกับคนหมู่มาก ด้านการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ต่อไปโควิดก็จะเหมือนโรคหวัดชนิดหนึ่ง หากเราไม่มีการปรับตัวระบบเศรษฐกิจก็จะแย่ ถ้าคนไม่มีเงินก็จะมีปัญหาด้านอาชญากรรมตามมา เราต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ระวังด้วย ป้องกันด้วย และธุรกิจก็จะยังเดินต่อไปได้ด้วย

ปกติฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และจากภายนอก อาจจะเป็นพวกส่งออกนำเข้า แต่จะมาจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ เพราะภาคเอกชนแทบจะหยุดนิ่งแล้ว ปัจจุบันงบต่าง ๆ ไหลเข้ามาในจังหวัดเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นถ้าการบริหารจากภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ อยากให้ทุกคนช่วยสนใจงบประมาณภาครัฐให้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจเราดีขึ้น อีกหนึ่งปัญหาคือ เมื่อคนเมืองกลับมาอยู่บ้านจะมีการปลุกพืชซ้ำๆกัน ทำให้ราคาตกต่ำ ล้นตลาด อยากให้ภาครัฐเข้าไปแนะนำสัดส่วนการปลูกแต่ละอย่างให้ชัดเจนเพื่อควบคุมไมให้สินค้าล้นตลาด

แสดงความคิดเห็น