เตือนเฝ้าระวัง!! มุกดาหาร น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มระดับ ห่างจากระดับวิกฤตเพียง 4 เมตร

เตือนเฝ้าระวัง!! มุกดาหาร น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มระดับ ห่างจากระดับวิกฤตเพียง 4 เมตร

มุกดาหาร​ – น้ำโขงเพิ่มระดับห่างจาก ระดับวิกฤต4เมตร เตือนประชาชนเฝ้าระวัง
ระดับน้ำโขงที่มุกดาหารเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนืองหลังเขื่อนจิ่งหงของจีนปรับลดการระบาย เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในน้ำโขงเฝ้าระวังกระชังปลา ขยับกระชัง มัดเชือกแน่นหนา
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 64 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่ 6 เตือน 8 จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโขง หลังเขื่อนจิ่งหงของจีนแจ้งปรับลดการระบายจากเดิม 900 – 1,300 ลบ.ม./วิ เหลือ 700 ลบ.ม./วินาที ช่วงวันที่ 31 ก.ค. – 20 ส.ค.นี้ พร้อมประเมินระดับน้ำ 6 วันล่วงหน้า โดยวันนี้(30/07/64)ระดับน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่าน จ.มุกดาหาร ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ศูนย์อุทกวิทยามุกดาหาร ระดับน้ำโขงอยู่ที่ ระดับน้ำ. 8.00 ม. เพิ่มขึ้น/ลดลงจากเมื่อวาน ตอนเช้า +0.07 ม ต่ำกว่าระดับวิฤต 4.50ม. โดย ระดับวิกฤต 12.50 ม. ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มทรงตัวผลแต่ช่วงนี้ มีปริมาณน้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงมากขึ้น ซึ่งระดับน้ำโขงยังจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอีกเพราะมีปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบน รวมถึงน้ำในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงที่ไหลลงมาสมทบด้วย

อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังในพื้นที่ บ้านโคกสูง ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ต้องหมั่นเฝ้าระวังกระชังปลา คอยตรวจสอบเชือกมัดกระชังให้แน่นหนา ปรับระดับกระชังให้เหมาะสมกับระดับน้ำโขงเพื่อป้องกันไม่ให้กระชังปลาหลุดลอยไปกับกระแสน้ำ ทั้งยังป้องกันไม่ให้ปลาตายมากเกินไป เนื่องจากระดับน้ำที่สูงขึ้นอาจทำให้สภาพน้ำโขงเปลี่ยนแปลง ออกซิเจนในน้ำ และความขุ่นแดงมีความเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ปลาตายได้ ดังนั้นจังหวัดมุกดาหารจึงแจ้งเตือน ให้ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง รวมถึงประชาชนที่สัญจร และประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างฉับพลันอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น