อุดรฯ ผุดโครงการใหม่!! ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเสริมสร้างแหล่งโปรตีน ช่วยเหลือชุมชนในช่วงวิกฤตโควิด

อุดรฯ ผุดโครงการใหม่!! ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเสริมสร้างแหล่งโปรตีน ช่วยเหลือชุมชนในช่วงวิกฤตโควิด

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี จัดโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 ร่วมกับประมงจังหวัดอุดรธานี ซึ่งโครงการในครั้งนี้เพื่อนำพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยให้พี่น้องประชาชนไว้เป็นแหล่งอาหารสร้างโปรตีนที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และได้ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 10 ชนิด อาทิ กุ้งก้ามกราม ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาเกล็ดเงิน ปลานวลจันทร์ ปลากดเหลือง ปลาสวาย ปลากะโห้ และปลาบึก
ทั้งนี้ อบจ.อุดรธานีและประมงจังหวัดอุดรธานี จึงนำมาปล่อยในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 20 อำเภอ อย่างทั่วถึง ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมปล่อย 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกุดจับ อำเภอเมือง และอำเภอกุมภวาปี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดย นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ คณะผู้บริหารฯ ส.อบจ.อุดรธานี ในแต่ละเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ อบจ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
จุดที่ 1 นายสง่า ภักดี ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายวีระพล บุญมาตุ๋น ส.อบจ.อุดรธานี อ.กุดจับ เขต 1 นายสมชาย ชินคำ ส.อบจ.อุดรธานี อ.กุดจับ เขต 2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 10 ชนิด จำนวน 1,664,200 ตัว ณ หนองน้ำสาธารณะซำใหญ่ บ.ผัง 4 ใหม่ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี และ ประมงอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วม
จุดที่ 2 นายจักรทิพย์ ศรีลาวงษ์ ส.อบจ.อุดรธานี อ.เมือง เขต 4 พร้อมด้วย นางสุธาทิภย์ วัฒนกูล ส.อบจ.อุดรธานี อ.เมือง เขต 7 เป็นประธานฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 10 ชนิด จำนวน 1,656,600 ตัว ณ หนองเมย บ.หนองหมื่นท้าว ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี และประมงอำเภอ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วม
จุดที่ 3 นายนัฐพล เรืองเศรษฐี ส.อบจ. อุดรธานี อ.กุมภวาปี เขต 1 เป็นประธานฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 10 ชนิด จำนวน 2,544,900 ตัว ณ หนองหัวเหลือง บ.ดงเรือง ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี และ ประมงอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วม
ด้วยความรักความห่วงใยจาก นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากแหล่งอาหารสร้างโปรตีนในชุมชนแล้ว ยังเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องชนิดของพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงวิธีการเลี้ยงดู สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และส่งเสริมเป็นอาชีพ ก่อเกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชนในช่วงวิกฤติโควิด 19
แสดงความคิดเห็น