จังหวัดเลยจะมีการทำโครงการเชียงคาน sand box เช่นเดียวกับ ภูเก็ต พังงา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอจัดนักท่องเที่ยวไปเชียงคาน หากได้รับความเห็นชอบ อย่างน้อยประชาชนในเชียงคานจะได้ฉีดวัคซีน

นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้า จังหวัดเลย กล่าวในการเสวนาข้อเสนอการควบคุม/ป้องกันโควิด  19 และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ ว่า หอการค้าฯมองเรื่องมายเซ็ท (Mindset) การสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบจำนวนผู้ติดเชื้อ บางทีการนำเสนอตัวเลขการติดเชื้อมาก ทำให้เกิดการตื่นตระหนก จึงได้มีการนำเสนอรูปแบบการนำเสนอใหม่ เป็นการแสดงตัวเลขที่ชัดเจน มีการแบ่งประเภทผู้ป่วย เช่น มีผู้ติดเชื้อ 52 รายก็จริง แต่มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพียง 3 คน มาจากที่อื่น 49 คน เพราะส่วนใหญ่ป่วยมาจากข้างนอก

ตนเข้าใจว่าสื่อต้องการขายข่าวแต่อยากให้ทุกคนไม่มองเรื่องประโยชน์ส่วนตัว แต่ให้มองถึงประโยชน์ของจังหวัดเป็นหลัก ต้องมีสติ สื่อสารข่าวอย่างไร ป้องกันอย่างไร จังหวัดเราไม่ได้นิ่งเฉย มีการประสานงานระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ โดยผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ นพ.สสจ.ได้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน

ภาคเอกชนได้ประเมินสถานการณ์และความรู้สึกของประชาชนว่าเป็นอย่างไร และสะท้อนกลับไปยังส่วนราชการ เราได้ร่วมมือร่วมใจกัน จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่อง x-ray เครื่องวัดความดัน เครื่องผลิต อ็อกซิเจนให้กับโรงพยาบาลที่ต้องการใช้

จังหวัดเลยถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงของล็อตตารี่เรามีผู้ค้าประมาณ 8 หมื่นกว่าคน แต่ในจำนวนนี้เราพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพียง 900 ราย เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อย ทั้งที่มาจากจังหวัดเสี่ยง หอการค้าฯและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันช่วยเหลือ ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน เนื่องจากระบบราชการมีปัญหาระบบการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องจับมือร่วมกันทำงาน

“เราคุยร่วมกันว่า จังหวัดเรามีปัญหาด้านใด สถานที่รองรับผู้ป่วยไม่มีปัญหา แต่ปัญหาของเราเหมือนกับจังหวัดอื่นคือบุคลากร ทางการแพทย์ สิ่งที่ภาคเอกชนช่วยได้คือ เป็นกำลังใจและการสนับสนุน ส่วนขาดเหลืออะไรเราช่วยได้ เราเติมได้เรายินดี”

ประธานหอการค้า จังหวัดเลย กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ เมื่อโควิด-19 ระบาดเราต้องอยู่กับมันให้ได้ โดยคนเราต้องกินต้องใช้ การล็อคดาวน์ไปหมดทุกอย่างก็ดีสำหรับคนมีเงิน แต่คนไม่มีเงินจะทำอย่างไร ตนมองว่าภาครัฐ องค์กรเอกชน พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่าปัจจุบันกำลังทำอะไร มีมาตรการป้องกันอย่างไร เพื่อให้ประชาชนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันบางครั้งการตื่นกลัวเกินกว่าความเป็นจริง ทำให้กิจกรรมทุกอย่างหยุดชะงักและเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง

หอการค้าเลยได้หารือกับผู้ว่าฯ และกำลังเตรียมทำข้อมูลลงไปในไลน์หมู่บ้าน เพื่อระบุให้ชัดเจนว่า หมู่บ้านใดไม่มีผู้ติดเชื้อจะให้เป็นสีเขียว หมู่บ้านใดมีผู้ติดเชื้อจะให้เป็นสีแดง แล้วมาดูว่าหมู่บ้านสีเขียวมีมาตรการ หรือวิธีป้องกันอย่างไร ซึ่งนั่นเป็นการสื่อสารเชิงบวกให้กับประชาชน

หอการค้าฯมองว่า สถานการณ์โควิด19 เราจะต้องช่วยประคองภาคธุรกิจ ให้ประชาชนอย่างไรให้อยู่รอดได้ เช่น ช่วงนี้โควิดทำอะไรได้บ้าง กลุ่ม SME ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ทำอย่างไรให้เข้าถึงได้เราจะต้องมีการพูดคุยกับธนาคารว่า ผู้ประกอบการไม่ได้ต้องการดอกเบี้ยถูกๆแต่ขอให้ปล่อยเงินดีกว่า ดอกเบี้ยถูกแต่ปล่อยยากผู้ประกอบการเข้าไม่ถึงซึ่งเป็นปัญหามาก

เรื่องที่สองคือ การสร้างงานสร้างอาชีพ สามารถจัดฝึกอบรมตอนนี้ได้ เพราะจังหวัดเลยไม่ใช่พื้นที่สีแดงเข้ม สามารถอบรม หรือชุมนุมได้ไม่เกิน 50 คน การอบรมด้านการเกษตร ให้ชาวบ้านพอมีอยู่มีกินได้ และอีกส่วนคือ การเตรียมรับการท่องเที่ยว การระบาดโควิดคงไม่ได้หายไป แต่จะเบาบางลง

มนุษย์ทุกคนต้องมีการติดต่อประสานงานต้องไปเที่ยว ทำให้ต้องมีการเตรียมวางแผนไว้รับมือนักท่องเที่ยว เมื่อไหร่ที่รถไฟไทย ลาว จีน  เปิดใช้บริการ เราจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างไรบ้างให้ได้มากที่สุด แรงงานต่างๆที่หายไป เมื่อท่องเที่ยวกลับมาเราจะมีแรงงานที่ไหน จะต้องวางแผนไว้รองรับเพิ่มทักษะให้คนที่อยู่ในจังหวัด

จังหวัดเลยจะมีการทำโครงการเชียงคาน sand box เช่นเดียวกับ ภูเก็ต พังงา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอจัดนักท่องเทียวไปเชียงคาน หากได้รับความเห็นชอบ อย่างน้อยประชาชนในเชียงคาน ผู้ประกอบการต่างๆจะได้ฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยงที่กำลังจะเข้ามามากขึ้น

เราคาดหวังให้เชียงคานเป็นแห่งแรกที่ผู้ประกอบการได้ฉีดวัคซีนมากที่สุด 70% ถ้าเราเปิดตัวได้ก่อนเราก็สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ ภายใต้การควบคุมดูแลของสาธารณสุขจังหวัด แต่จะต้องเข้มงวดเช่นเดิม ไม่ใช่เปิดให้ใครเข้ามาก็ได้ นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อน มีหนังสือรับรองให้เรียบร้อย โดยเราจะเน้นนักท่องเที่ยวในประเทศ

เชียงคาน sand box ลอกแบบมาจากภูเก็ต เขาเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่เชียงคานเน้นในประเทศ จะต้องมีการวางแผนว่า เมื่อมาเชียงคานจะไปจุดอื่นๆอย่างไร ในช่วงกักตัว 14 วัน โดยทุกกิจกรรมนักท่องเที่ยวจะต้องมีหนังสือรับรอง และจุดที่จะไปเที่ยวต้องฉีดวัคซีน มีมาตรการตรวจสอบ 7 วันครั้ง ไม่ใช่ปล่อยให้เข้ามาโดยไม่มีการตรวจสอบ

เราสามารถจำกัดนักท่องเที่ยวให้อยู่ในความควบคุมได้ ตนแปลกใจอุทยานแห่งชาติปิดทำไม ตนไม่เห็นด้วยเลย การเที่ยวธรรมชาติไม่น่าเป็นการแพร่กระจายของโรคโควิดได้  เช่น การเที่ยวภูเรือ เราสามารถดูแลส่วนนั้นให้อยู่ในความควบคุมได้การกำหนดจำนวนเข้า และมีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อให้ผู้ประกอบการพอมีรายได้บ้าง

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชียงคาน เรายังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอยู่ไม่ถึงกับร้างไปเลย โดยกลุ่มคนที่มาเที่ยวก็จะมาจากภาคอีสานตอนบนและมาจากภาคกลางซึ่งตอนนี้เดินทางไม่ได้ คนอีสานมาเที่ยวเชียงคานกันเอง โดยพบว่าส่วนใหญ่จะเดินทางมาจากจังหวัดอุดรฯ หนองคาย และขอนแก่น

……………………….

 

แสดงความคิดเห็น