สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 30  ก.ค. 64

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+444 ราย  ผู้ป่วยสะสม 6,261 ราย เสียชีวิต 56 ราย  รักษาหาย 2,814 ราย กำลังรักษา 3,391 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+280 ราย  ผู้ป่วยสะสม 4,826 ราย เสียชีวิต25 ราย  รักษาหาย 1,876 ราย กำลังรักษา 2,925 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+191 ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,893 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 2,006 ราย กำลังรักษา 1,882 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+131 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,610 ราย เสียชีวิต 30 ราย  รักษาหาย 1,870 ราย กำลังรักษา 1,710 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+280ราย ผู้ป่วยสะสม 3,765 ราย  เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 2,065 ราย กำลังรักษา 1,684 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+228 ราย ผู้ป่วยสะสม3,744 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 1,981  ราย กำลังรักษา 1,739 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+278 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,340 ราย เสียชีวิต 7 ราย  รักษาหาย 427 ราย กำลังรักษา 2,906 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+231 ราย ผู้ป่วยสะสม3,491 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 1,522 ราย กำลังรักษา 1,963 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+154 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,152 ราย  เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 980 ราย กำลังรักษา 2,159 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+199  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,111ราย เสียชีวิต 31 ราย  รักษาหาย 1,027 ราย กำลังรักษา 2,053 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+202 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,613 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,021 ราย กำลังรักษา 1,578 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+156 ราย ผู้ป่วยสะสม2,171 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 643  ราย  กำลังรักษา 1,522 ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+132 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,031 ราย เสียชีวิต 8 ราย  รักษาหาย 791 ราย  กำลังรักษา 1,232 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+130 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,481 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 562 ราย  กำลังรักษา 914 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+57 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,096 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหาย 415ราย  กำลังรักษา 677 ราย

#หนองบัวลำภู   ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย  ผู้ป่วยสะสม 980 ราย  เสียชีวิต 3 ราย  รักษาหาย 527 ราย กำลังรักษา 450  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+74 ราย ผู้ป่วยสะสม 961 ราย เสียชีวิต 6 ราย รักษาหาย 479 ราย  กำลังรักษา 476 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+68 ราย ผู้ป่วยสะสม 800 ราย เสียชีวิต4 ราย  รักษาหาย 171 ราย  กำลังรักษา 625  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+57 ราย ผู้ป่วยสะสม 737 ราย เสียชีวิต2 ราย  รักษาหาย 340 ราย กำลังรักษา 156  ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+58 ราย  ผู้ป่วยสะสม 448 รายเสียชีวิต1 ราย  รักษาหาย 144 ราย  กำลังรักษา 303   ราย

 

 

แสดงความคิดเห็น