เราสามารถกระตุ้นให้ผู้ทำธุรกิจแปรรูปและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อส่งขายทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ การเคลื่อนที่ไปข้างหน้ายังมีอยู่ โดยเฉพาะสมุนไพร ที่อยู่ในกระแส สามารถดำเนินการได้”

 

ดร.ชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวในการเสวนาข้อเสนอการควบคุมป้องกันโควิด19 และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ว่า  สถานการณ์โควิด 19 ของจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ได้แตกต่างไปจากจังหวัดอื่น แต่อาจะมีประเด็นที่ขัดข้องเพียงบางตำบลที่ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อรองรับคนที่จะกลับจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อมากักตัว14 วัน ไม่ยอมรับและแสดงอาการรังเกียจ เป็นข้อที่กำลังเร่งดำเนินการ โดยชุมชนดังกล่าวอธิบายว่าต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในพื้นที่เขา ซึ่งเรื่องนี้ต้องคุยกัน

ส่วนหอการค้าหนองบัวลำภูไม่ได้นิ่งนอนใจได้รับการร้องขอจากโรงพยาบาลในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และปัจจัยสนับสนุนโดยได้มอบเงินมูลค่า 50,000 บาทให้จังหวัด โดยมาตรการที่มีอยู่ตอนนี้มีสถานการณ์ของประเทศที่คุมได้คือ วัคซีน ยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เมื่อก่อนมีผู้ติดเชื้อวันละล้านคน แต่ตอนนี้ลดเหลือเพียงพันคน ในขณะที่ประชากรมีถึงเจ็ดร้อยล้านคน

เรื่องสำคัญคือ วัคซีน ใครๆก็รู้ แต่พูดไปก็กระทบ ที่แน่ๆก็คือ ผลประโยชน์ ที่ไม่ลงตัว จะเอาวัคซีนตัวนั้น จะเอาตัวนี้ รับบริจาคแล้วยังไม่ได้อีก พูดตรงๆในฐานะที่เราเป็นภาคเอกชน เดี๋ยวนี้ผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการได้ดำเนินการอย่างไรทุกคนรู้ตรงกัน อยู่ที่จะกล้าพูด หรือไม่กล้าพูด เราก็ขอความเห็นใจ ขอให้เล็งเห็นประโยชน์ของประชาชนมาก่อน ประโยชน์ส่วนตัวมาทีหลัง

“ปัญหาการระบาดของโควิด 19 แต่ละจังหวัดไม่ได้แตกต่างกัน แก้ไม่ได้ยาก ปัญหาอยู่ที่วัคซีน ทำไมไม่ชัดเจนออกมาเลยว่า วัคซีนตัวนี้เท่านั้นที่จะมีผลต่อการป้องกันและต้องฟรี มีจำนวนเพียงพอ ทันเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบการฉีดวัคซีน มีการจัดอบรมอาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ให้ฉีดวัคซีนเป็น ฉีดให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์เดือนเดียวก็เอาอยู่ ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าจะเอาจริง”

ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ส่วนเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากจะอยู่ที่ภาคเกษตรกรรม ทุกคนต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ ถึงแม้ว่าจะมีโควิดระบาด เราก็ต้องกิน อย่างแรกเลย สินค้า นั่นก็คือ เครื่องบริโภค หอการค้าหนองบัวลำภู ได้เปิดตลาดออนไลน์ โดยเรามี Facebook Fan page ชื่อ “หนองบัวลำภูกินอะไรดี?”  มีสมาชิกกว่าสองหมื่นราย ไม่ว่าจะค้าขายอะไรเล็กน้อยหรือใหญ่โตก็จะมีคนออเดอร์ นั่นทำให้เศรษฐกิจมีการหมุนเวียนได้

ประการต่อมา คือการแปรรูปอาจอยู่ในรูปของวิสาหกิจชุมชม นิติบุคคล หรือครอบครัว การแปรรูปจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว จากผลผลิตทางเกษตร ทำน้อยแต่ได้มาก เราไม่จำเป็นต้องปลูกอ้อยคราวละ 70 80 ไร่ เราอาจจะปลูกครึ่งงานหรือหนึ่งงาน ผลิตน้ำอ้อยสด แปรรูปให้เป็นน้ำตาลธรรมชาติ ทำผลิตภัณฑ์ให้ดูดี เป็นของที่ระลึกหรือเป็นของใช้ได้ในชีวิตประจำวันเป็นตัวอย่างการแปรรูปอาหาร

เราสามารถกระตุ้นให้ผู้ทำธุรกิจพยายามที่จะแปรรูปและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อส่งขายทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ การเคลื่อนที่ไปข้างหน้ายังมีอยู่ โดยเฉพาะสมุนไพร ที่อยู่ในกระแส สามารถจะนำมาดำเนินการได้ โดยเฉพาะปัจจัยสี่ อาหาร บ้าน เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค  และในระดับมหภาค เจ้าของกิจการน่าจะมีแนวคิดการตลาดของตนเองอยู่แล้ว แต่หอการค้าหนองบัวลำภูขอมองในระดับจุลภาค เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ก่อน

                             …………………………………………

 

 

แสดงความคิดเห็น