เลยเอาจริง จัดตั้ง “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19” เพื่อการมีส่วนร่วมของปชช.ในการเฝ้าระวัง

จังหวัดเลย จัดตั้ง “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19” เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด–19 วันนี้ (30 ก.ค. 64) มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 7 ราย

 

 

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2564) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผุดงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมแถลงสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย
นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานว่า วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ 7 ราย รับเข้ามารักษาตัวอยู่ 50 ราย รวม 57 ราย (ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 379 ราย แคมป์คนงานก่อสร้าง 3 ราย และอื่น ๆ 51 ราย) ได้แก่ อำเภอเมืองเลย 4 ราย อำเภอนาด้วง 3 ราย อำเภอเชียงคาน 1 ราย อำเภอด่านซ้าย 5 ราย อำเภอท่าลี่ 9 ราย อำเภอวังสะพุง 13 ราย อำเภอภูกระดึง 2 ราย อำเภอภูหลวง 6 ราย อำเภอผาขาว 8 ราย อำเภอเอราวัณ 5 ราย และ อำเภอหนองหิน 1 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,096 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 677 ราย หายป่วยแล้ว 415 ราย ยังคงเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตาม 377 ราย จำนวนเตียง 763 เตียง ใช้ไป 502 เตียง คิดเป็น 65.79% เหลือเตียง 261 เตียง คิดเป็น 34.21%
นายผุดงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยใช้แล้วมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีโครงการจัดหาถังขยะสีแดงรองรับขยะติดเชื้อ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ การคัดแยกขยะและทิ้งขยะติดเชื้อในถังขยะสีแดง สำหรับโครงการ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 ในจังหวัดเลย เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด–19 โดยให้ทุกอำเภอสำรวจหมู่บ้านในพื้นที่ ที่ปลอดจากผู้ป่วยโควิด-19 เบื้องต้นจังหวัดเลยมีหมู่บ้านสีฟ้า จำนวนประมาณ 90 หมู่บ้าน ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการวางกฎ-กติกา ดูแลคนในชุมชนให้ปลอดจาก โควิด-19 ต่อไป
แสดงความคิดเห็น