น้ำใจงามคัก!! นอ. อ.เมืองกาฬสินธุ์มอบ “ถุงพยุงใจ” ให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สู้วิกฤตโควิด-19

น้ำใจงามคัก!! นอ. อ.เมืองกาฬสินธุ์มอบ “ถุงพยุงใจ” ให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สู้วิกฤตโควิด-19

นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มอบ”ถุงพยุงใจ” ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลาร้าตราแม่บุญล้ำ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายปิยพงษ์ พลเรียงโพน ปลัดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สมาชิก อส. อสม. และทีมลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ Tambon Smart Team (TST) ลงพื้นที่มอบ “ถุงพยุงใจ” และไข่ไก่ ซึ่งได้รับมอบจากบริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลาร้าตราแม่บุญล้ำ

โดยวันนื้ (31 ก.ค 64) ได้นำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ในพื้นที่ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 59 ชุด จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนโพธิ์ไทร ชุมชนวัดหอไตร ชุมชนทุ่งสระ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ชุมชนทุ่งมน นอกจากนี้ ยังได้นำถุงธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธติดเตียง ที่วัดหอไตรปิฏการาม อีกจำนวน 1 รูป ด้วย

นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้รับมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเอกชนและ ภาคประชาชน ในแต่ละครั้ง จะเป็นการกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้ง 17 ตำบล โดยในขณะนี้อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชุมชน ประจำตำบล (Community Isolation :CI) เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาจำนวนมาก โดยจะเป็นโรงพยาบาลสนามในระดับพื้นที่ รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ที่มีอาการไม่มาก หรือเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียว ซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น