สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 31  ก.ค. 64

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+368 ราย  ผู้ป่วยสะสม 6,629 ราย เสียชีวิต 57 ราย  รักษาหาย 3,030 ราย กำลังรักษา 3,542 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+414 ราย  ผู้ป่วยสะสม 5,240 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 1,966 ราย กำลังรักษา 3,248 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+182 ราย  ผู้ป่วยสะสม 4,075 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 2,165 ราย กำลังรักษา 1,904 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+369 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,134 ราย  เสียชีวิต 18 ราย  รักษาหาย 2,172 ราย กำลังรักษา 1,944 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+202 ราย ผู้ป่วยสะสม3,946 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 2,198  ราย กำลังรักษา 1,722 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+301 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,911 ราย เสียชีวิต 32 ราย  รักษาหาย 1,990 ราย กำลังรักษา 1,889 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+349 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,840 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 1,522 ราย กำลังรักษา 1,963 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+320 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,660 ราย เสียชีวิต 7 ราย  รักษาหาย 427 ราย กำลังรักษา 3,226 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+295  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,406 ราย เสียชีวิต 32 ราย  รักษาหาย 1,090 ราย กำลังรักษา 2,284 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+155 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,310 ราย  เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 993ราย กำลังรักษา 2,304 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+197 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,810 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 1,117 ราย กำลังรักษา 1,678 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+167ราย ผู้ป่วยสะสม2,338 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 743  ราย  กำลังรักษา 1,589 ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+114 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,145 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 863 ราย  กำลังรักษา 1,273 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+132 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,613 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 612 ราย  กำลังรักษา 996 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+66 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,162 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหาย 430 ราย  กำลังรักษา 728 ราย

#หนองบัวลำภู   ติดเชื้อเพิ่ม+95 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,075 ราย เสียชีวิต 3 ราย  รักษาหาย 577 ราย กำลังรักษา 495  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+86 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,047 ราย เสียชีวิต 7ราย รักษาหาย 532 ราย  กำลังรักษา 508 ราย

#หนองคาย ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 800 ราย เสียชีวิต4 ราย  รักษาหาย 171 ราย  กำลังรักษา 625  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+44 ราย ผู้ป่วยสะสม 781 ราย เสียชีวิต2 ราย  รักษาหาย 360 ราย กำลังรักษา 251  ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+42 ราย  ผู้ป่วยสะสม 490 รายเสียชีวิต1 ราย  รักษาหาย 159 ราย  กำลังรักษา 330   ราย

 

แสดงความคิดเห็น