ขอนแก่นเตรียมความพร้อม!! ประชุมการให้บริการฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ แบ่งฉีด 2 รอบ รวม 104,000 โดส

ขอนแก่นเตรียมความพร้อม!! ประชุมการให้บริการฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ แบ่งฉีด 2 รอบ รวม 104,000 โดส

เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อมการบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการติดเขื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับจัดสรรวัคซีน รอบที่ 1 จำนวน 17,000 คน (34,000 โดส) และรอบ ที่ 2 จำนวน 35,000 คน (70 ,000 โดส)

 

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจะประกาศให้ ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนรอบที่ 1 ตลอดจนการกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการฉีดวัคซีน รอบที่ 1 เข็มที่ 1 (ที่ชัดเจน) ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้มีความพร้อมและร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น