สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 1 ส.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+422 ราย  ผู้ป่วยสะสม 7,051 ราย เสียชีวิต 60 ราย  รักษาหาย 3,204 ราย กำลังรักษา 3,787 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+292 ราย  ผู้ป่วยสะสม 5,532 ราย เสียชีวิต 28 ราย  รักษาหาย 2,001 ราย กำลังรักษา 3,503 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+223 ราย  ผู้ป่วยสะสม 4,298 ราย เสียชีวิต 7ราย  รักษาหาย 2,334 ราย กำลังรักษา 1,957 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+279 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,413 ราย  เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 2,339 ราย กำลังรักษา 2,005 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+257 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,203 ราย เสียชีวิต 28 ราย  รักษาหาย 2,429  ราย กำลังรักษา 1,746 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+243 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,154 ราย เสียชีวิต 32 ราย  รักษาหาย 2,118 ราย กำลังรักษา 2,004 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+130 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,970 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 1,864 ราย กำลังรักษา 2,100 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+345 ผู้ป่วยสะสม 4,005 ราย เสียชีวิต 7 ราย  รักษาหาย 446 ราย กำลังรักษา 3,552 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+236  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,642 ราย เสียชีวิต 33 ราย  รักษาหาย 1,138 ราย กำลังรักษา 2,471 ราย

 

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+129 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,439 ราย  เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 1,010 ราย กำลังรักษา 2,416 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+213 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,023 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 1,197 ราย กำลังรักษา 1,811 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+153 ราย ผู้ป่วยสะสม2,491 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 763  ราย  กำลังรักษา 1,722 ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+114 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,259 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 935 ราย  กำลังรักษา 1,315 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+80 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,693 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 647 ราย  กำลังรักษา            1,040 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+71 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,233 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหาย 444 ราย  กำลังรักษา 1,233 ราย

#หนองบัวลำภู   ติดเชื้อเพิ่ม+56 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,131 ราย เสียชีวิต 3 ราย  รักษาหาย 616 ราย กำลังรักษา 512 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+74 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,121 ราย เสียชีวิต 7ราย รักษาหาย 600 ราย  กำลังรักษา 514 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+86 ราย  ผู้ป่วยสะสม 935 ราย เสียชีวิต4 ราย  รักษาหาย 183 ราย  กำลังรักษา 748 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+51 ราย ผู้ป่วยสะสม 832 ราย เสียชีวิต2 ราย  รักษาหาย 390 ราย กำลังรักษา 268 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+72 ราย  ผู้ป่วยสะสม 587 รายเสียชีวิต1 ราย  รักษาหาย 188 ราย  กำลังรักษา 398   ราย

 

แสดงความคิดเห็น