เราต้องสร้างความสามัคคีให้ได้มากที่สุด ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ สร้างความยั่งยืนด้านเกษตร เพราะหลังจากโควิดหมดไปแล้ว ความยั่งยืนด้านอาหารนั้นสำคัญที่สุด

นายวีรศักดิ์  พิษณุวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ กล่าวในการเสวนาข้อเสนอการป้องกันควบคุมโควิด 19 และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ ว่า ข้อเสนอของจังหวัดนครราชสีมาที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้เราก็จะช่วยกัน การทำงานของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กับผู้ว่าฯเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการสื่อสารนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน ทางศบค.ท้องที่ได้ขอให้ทางหอการค้าฯช่วยจังหวัดหลายเรื่อง

เราพร้อมต้อนรับคนกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อให้ได้รับการรักษา ศูนย์ CI (Community Isolation)  และ HI (Home Isolation จังหวัดโดยผู้ว่าฯ ได้ไปดำเนินการตรวจสอบว่าพร้อมรับจริงไหม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับจังหวัด ที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์ได้รับความร่วมมือจากกองกำลังสุรนารีและมณฑลทหารบกที่ 25 ในการขับเคลื่อนเรื่องการขนส่งคน

ล่าสุดเพิ่งทำโครงการสุรินทร์ปันสุข โดยมีรถโรงอาหารจากมณฑลทหารบกที่ 25 ไปประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทั้ง 17 อำเภอ จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะให้สำเร็จในอำเภอเมืองและหลังจากนั้นจะออกไปช่วยเหลือแต่ละอำเภอ

ณ วันนี้เราต้องสร้างความสามัคคีให้ได้มากที่สุด จะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ในช่วงโควิดระลอกแรก เราได้ขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนด้านเกษตร เพราะหลังจากโควิดหมดไปแล้ว ความยั่งยืนด้านอาหารนั้นสำคัญมากที่สุด

ทุกวันนี้คนเรายังมีเงินซื้ออาหารยังยากเลย ซึ่งกลุ่มที่เราทำนั้นเป็นเกษตรกรที่เข้มแข็งมาก โดยกลุ่มนี้ได้ต่อยอดในการ ทำผ้าป่า ว่ามีงบประมาณ 1,000,000 บาท และได้เปิดบัญชี “คนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน” เราได้มีการขุดสระมากกว่า 100 สระ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้กันฟรี

ด้านการประมง ปศุสัตว์ ทางทรัพยากรจังหวัดก็ได้ให้การสนับสนุน เช่นการให้พืชเศรษฐกิจกลับไปปลูกคนละ 60 ต้น โดยกลุ่มนี้เราได้ต่อยอดในการปลูกสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถช่วยรักษาโควิดได้

ขณะนี้ฟ้าทะลายโจรกำลังขาดตลาด ราคาดีสูง แต่เราก็ต้องการสนับสนุนเกษตรกรให้มีการแลกเปลี่ยน หรือทำการแจกจ่ายกันเสียก่อนจะนำไปขาย เราเห็นความเข้มแข็งเห็นความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน รอยยิ้มของเกษตรกรทำให้เราภูมิใจขนาดไหน นั่นก็คือกำไรที่เราได้

ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงระยะสั้น ซึ่งเรามองว่าเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการผ่านโครงการทั้งหลาย เป็นโครงการที่ควรจะเร่งทำ เพราะจะทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

โครงการระยะยาวที่จะลดอัตราดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการ เราพยายามส่งเสริมรณรงค์ช่วยผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจ เช่น การลดการจ้างงาน ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัย การสร้างระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยให้แต่ละธุรกิจปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แต่มันขึ้นอยู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนเข้าใจถึงปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง

เราทำโครงการฉีดปุ๊บรับปั้บ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องที่ เมื่อท่านใดมีพาสปอร์ตในการรับการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้นำมาเป็นส่วนลดกับร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้มีประมาณ 50 แห่ง เป็นทางเลือกที่สามารถช่วยผู้ประกอบการได้

โครงการของรัฐเช่น โครงการคนละครึ่ง ควรมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะมีบางร้านค้าที่ทุจริตด้วยการขอรับเงินสด ซึ่งมองว่าเป็นเหมือนการยื่นดาบให้กลับมาทำร้ายผู้บริโภค โดยร้านค้าเหล่านี้ควรได้รับการลงโทษอย่างจริงจังเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบร้านค้าที่ค้าขายสุจริต

……………..

แสดงความคิดเห็น