วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ใจดี!! ตั้งจุดให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนช่วงโควิด

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ใจดี!! ตั้งจุดให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนช่วงโควิด

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ตั้งจุดซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ช่วงสถานการณ์โควิด-19
      นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นำอาจารย์ประจำแผนก พร้อมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ บริเวณโดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และใกล้เคียง ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ เช่น พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นปุ๋ย อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นปุ๋ย ทั้งยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ฟรี ในจำนวนจำกัด อีกทั้งยังมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้บริการซ่อมแซมถึงที่บ้านพัก ติดต่อได้ที่ อ.พรชัย เดิมทำรัมย์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชนโทร. 087 9494916
      นอกจากนี้ ยังได้เปิดสอนอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน เช่น สอนทำขนมวาฟเฟิล ทำดอกไม้ประดิษฐ์ มัดย้อมเสื้อ ทำที่จับของร้อน และทำเจลแอลกอฮอล์ ให้ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพได้
      ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อีกทั้ง นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียน ได้นำความรู้ในภาคทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติจริง เกิดประสบการณ์โดยตรงก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจำแผนก และยังได้เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชน
แสดงความคิดเห็น