เราต้องเปลี่ยนวิธีขับเคลื่อนใหม่ บุรีรัมย์มีภูเขาไฟ 6 ลูกทั้งประเทศไทยมี 7 ลูก เป็นจุดแข็งในการที่จะดึงเรื่องเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยววิถีชุมชนมาใช้เรียกนักท่องเที่ยว”

นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวในการเสวนาข้อเสนอป้องกันควบคุมโควิด 19 และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ว่า บุรีรัมย์มีโครงการอุ้มลูกหลานเซาะกราวกลับบ้าน โดยมีการจัดรถไปรับซึ่งเป็นความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด ผู้ป่วยสีแดงจะถูกส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ส่วนผู้ป่วยสีเหลืองและสีเขียวจะถูกส่งไปที่ hospitel เรามีโรงพยาบาลสนามที่สามารถรองรับได้ 2,500 เตียง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารไทยพาณิชย์

บุรีรัมย์พึ่งพาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว แต่หลังจากวิกฤตการระบาดโควิด-19 เศรษฐกิจค่อนข้างแย่และทรุดตัวลง โรงแรมต่างๆไม่ได้รับลูกค้าเข้ามาใช้บริการเลย แต่ว่าเราก็ได้พยายามช่วยเหลือกันและกัน โดยมีโครงการให้ผู้ติดเชื้อเข้ามาพักรักษาตัวที่ hospital เหล่านั้น เพื่อให้โรงแรมต่างๆได้พอมีรายได้ แต่หลังจากนี้ประมาณหนึ่งเดือน เราจะย้ายผู้ป่วยเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม

วิกฤตหลักๆจังหวัดบุรีรัมย์ คือบุรีรัมย์เป็นเมืองเกษตร จะมีปัญหาเรื่องน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการแก้ไขในเรื่องของการเตรียมน้ำน้ำประปาให้พร้อมเพื่อใช้ในในอุปโภค บริโภคของคนในตัวจังหวัด และรวมไปถึงการใช้ในการเกษตร และมีการระดมน้ำจากในทุกส่วน มีการขุดลอกในการทำท่อระบายน้ำ มีการเตรียมความพร้อมให้น้ำเพียงพอ เพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบุรีรัมย์กำลังเข้าไปสู้การเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเป็นหลัก เพราะฉะนั้นแล้ว การขาดน้ำเป็นไปไม่ได้เลย

เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการขับเคลื่อนใหม่ ต้องใช้สิ่งที่เรามี แล้วคนอื่นไม่มี นั่นก็คือภูเขาไฟทั้ง 6 ลูก ทั้งประเทศไทยมีภูเขาไฟทั้งหมด  7 ลูก เราเลยมองว่าจุดนี้สามารถเป็นจุดแข็ง ในการที่จะดึงเรื่องของเกษตรอินทรีย์ รวมไปถึงการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนเข้ามาใช้เป็นจุดเรียกนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้มีการคิดและเตรียมความพร้อม เพื่อรอโอกาสที่สามารถเอื้อประโยชน์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เราพยายามทำให้ผู้คนมองว่าการมาท่องเที่ยวที่บุรีรัมย์ปลอดภัย มีอาหารที่ปลอดภัย การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ที่เราอาจจะไม่ได้พบที่ไหนมาก่อน

ในการทำงานที่ผ่านมาทั้งหมด มักจะเน้นการทำงานที่มองไปถึง อนาคตภายภาคหน้า เพราะกว่าเราจะทำงานเสร็จ อนาคตจะกลายเป็นปัจจุบันทันที และมักจะมองว่าปัญหาคือความท้าทาย เราจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่เสมอ

“””””””””””””””””””””

แสดงความคิดเห็น