สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 3 ส.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+412 ราย  ผู้ป่วยสะสม 7,870 ราย เสียชีวิต 66 ราย  รักษาหาย 3,457 ราย กำลังรักษา4,347 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+401 ราย  ผู้ป่วยสะสม 6,419 ราย เสียชีวิต 28 ราย  รักษาหาย 2,058 ราย กำลังรักษา 4,333 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+361 ราย  ผู้ป่วยสะสม 4,962 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 2,643 ราย กำลังรักษา 2,310 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+358 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,943 ราย  เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 2,813 ราย กำลังรักษา 2,111 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+218 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,631ราย เสียชีวิต 36 ราย  รักษาหาย 2,385 ราย กำลังรักษา 2,210 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+244 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,614 ราย เสียชีวิต 34 ราย  รักษาหาย 2,941 ราย กำลังรักษา 1,639 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+300ราย ผู้ป่วยสะสม 4,486 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 2,111ราย กำลังรักษา 2,369 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+234 ผู้ป่วยสะสม 4,660 ราย เสียชีวิต 7 ราย  รักษาหาย 462 ราย กำลังรักษา 4,191 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+141  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,927ราย เสียชีวิต 35 ราย  รักษาหาย 1,337 ราย กำลังรักษา 2,555 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+171 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,748 ราย  เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 1,083 ราย กำลังรักษา 2,652 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+142 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,381 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 1,407 ราย กำลังรักษา 1,959 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+175 ราย ผู้ป่วยสะสม2,858 ราย เสียชีวิต 7 ราย  รักษาหาย 894  ราย  กำลังรักษา 1,957 ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+113 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,524 ราย เสียชีวิต 10 ราย  รักษาหาย 1,082 ราย  กำลังรักษา 1,432 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+217 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,983 ราย เสียชีวิต 8 ราย  รักษาหาย 750 ราย  กำลังรักษา   1,225 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+48 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,319 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหาย 496 ราย  กำลังรักษา 819 ราย

#หนองบัวลำภู   ยังไม่มีรายงาน          ผู้ป่วยสะสม 1,204 ราย เสียชีวิต 3 ราย  รักษาหาย 660 ราย กำลังรักษา 541 ราย

#อำนาจเจริญ ยังไม่มีรายงาน ผู้ป่วยสะสม 1,192 ราย เสียชีวิต 7ราย รักษาหาย 610 ราย  กำลังรักษา 575 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+36 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,003 ราย เสียชีวิต4 ราย  รักษาหาย 194 ราย  กำลังรักษา 805 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+67 ราย ผู้ป่วยสะสม 932 ราย เสียชีวิต2 ราย  รักษาหาย 451 ราย กำลังรักษา 287 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+64 ราย  ผู้ป่วยสะสม 725 รายเสียชีวิต1 ราย  รักษาหาย 207 ราย  กำลังรักษา 517  ราย

 

แสดงความคิดเห็น