สารคามประกาศ!! ยกระดับ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4-13 ส.ค. 64

สารคามประกาศ!! ยกระดับ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4-13 ส.ค. 64

     03-08-64 ที่ห้องประชุม สนง.สาธารณสุข จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มหาสารคาม ครั้งที่30/64 มีสาระสำคัญคือ ยกระดับให้ จ.มหาสารคาม เป็นจังหวัดควบคุมสูงสุด มีผลบังคับใช้ทุกอำเภอ (ยกเว้นเขต ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย) โดยนายอำเภอเป็นผู้บริหารพื้นที่ระดับอำเภอ ซึ่งยังคงมาตรการเดิมที่ประกาศก่อนหน้านี้ แต่แก้ไขคือ มีการจำกัดจำนวนการรวมกลุ่มคนเพื่อทำกิจกรรม ได้ ไม่เกิน 20 คน
    ในส่วน ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่ วันที่ 4-13 ส.ค.64 โดย•ปิดตลาดสด ทต.โกสุมพิสัย •ห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ช่วง 3 ทุ่ม-ตี 4 •สถานประกอบการที่คล้ายห้างสรรพสินค้า เปิดได้เฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านยาถึง 2 ทุ่ม•ร้านสะดวกซื้อเปิด ตี5-2ทุ่ม•ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ซื้อกลับบ้านได้ถึง 2 ทุ่ม•ปิดร้านเสริมสวย ร้านนวด คลินิกเสริมความงาม•ห้ามรวมกลุ่มคนเพื่อทำกิจกรรมเกิน 5 คนขึ้นไป
    สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในช่วงนี้ยังเน้น ชาวมหาสารคาม ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และหญิงมีครรภ์ รวมถึง ผู้มี7กลุ่มโรคได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โดยสามารถถือบัตรประชาชนไปรับการฉีดยังจุดฉีดทุกอำเภอใกล้บ้าน
แสดงความคิดเห็น