สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 4 ส.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+545 ราย  ผู้ป่วยสะสม 8,415 ราย เสียชีวิต 67 ราย  รักษาหาย 3,457 ราย กำลังรักษา4,891 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+349 ราย  ผู้ป่วยสะสม 6,768 ราย เสียชีวิต 31 ราย  รักษาหาย 2,116 ราย กำลังรักษา 4,621ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+252 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,195 ราย  เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 3,071 ราย กำลังรักษา 2,104 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+209 ราย  ผู้ป่วยสะสม 5,171ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 2,838 ราย กำลังรักษา 2,324 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+365 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,996 ราย เสียชีวิต 36 ราย  รักษาหาย 2,577 ราย กำลังรักษา 2,383 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+282 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,896 ราย เสียชีวิต 35 ราย  รักษาหาย 3,175 ราย กำลังรักษา 1,686 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+361 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,847 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 2,111ราย กำลังรักษา 2,369 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+339 ผู้ป่วยสะสม 4,999 ราย เสียชีวิต 7 ราย  รักษาหาย 612 ราย กำลังรักษา 4,380 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+217  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,144 ราย เสียชีวิต 35 ราย  รักษาหาย 1,390 ราย กำลังรักษา 2,719 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+149 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,897 ราย  เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 1,083 ราย กำลังรักษา 2,801 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+188 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,569 ราย เสียชีวิต 18 ราย  รักษาหาย 1,591 ราย กำลังรักษา 1,960 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+247 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,105ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 968  ราย  กำลังรักษา 2,133 ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+147 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,671 ราย เสียชีวิต 11 ราย  รักษาหาย 1,178 ราย  กำลังรักษา 1,482 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+85 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,068 ราย เสียชีวิต 8 ราย  รักษาหาย 834  ราย  กำลังรักษา  1,226 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+63 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,382 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหาย 516 ราย  กำลังรักษา 862ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+63 ราย   ผู้ป่วยสะสม 1,330 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 776 ราย กำลังรักษา 549 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+79 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,325 ราย เสียชีวิต 8 ราย รักษาหาย 644 ราย  กำลังรักษา 673 ราย

#หนองคาย ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 1,003 ราย เสียชีวิต4 ราย  รักษาหาย 194 ราย  กำลังรักษา 805 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+41 ราย ผู้ป่วยสะสม 973 ราย เสียชีวิต 3 ราย  รักษาหาย 489 ราย กำลังรักษา 311 ราย

#บึงกาฬ  ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 725 รายเสียชีวิต1 ราย  รักษาหาย 207 ราย  กำลังรักษา 517  ราย

 

แสดงความคิดเห็น