มุกดาหารแจ้ง!! ขอความร่วมมือคนลาวที่จะเดินทางกลับประเทศลงทะเบียนก่อนเดินทาง จำกัดวันละไม่กิน 150 คน

มุกดาหารแจ้ง!! ขอความร่วมมือคนลาวที่จะเดินทางกลับประเทศลงทะเบียนก่อนเดินทาง จำกัดวันละไม่กิน 150 คน

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ที่ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีแรงงานชาวลาวเดินทางกลับไปยังแขวงสะหวันนะเขต วันละ 400 – 600 คน โดยทางแขวงสะหวันนะเขตเปิดรับตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. ทำให้ชาวลาวตกค้างที่ด่านฯมุกดาหาร วันละ 200 – 300 คน ดังนั้น เพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดตั้งจุดพักคอยสำหรับชาวลาวโดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท สหเรือง จำกัด ให้ใช้พื้นที่ กระนั้นยังรองรับได้แค่ 100 – 200 คน เนื่องจากมีการขนสัมภาระต่างๆมาด้วยเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องกักตัวเอาไว้ที่ศูนย์พักคอย ซึ่งปัจจุบันมีความเสี่ยงที่จะมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปะปนอยู่ เราต้องจัดสถานที่แยกกักซึ่งสามารถรองรับได้ในปริมาณที่น้อยซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเมื่อวานนี้นายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงสะหวันนะเขต ได้แจ้งมาว่าแขวงสะหวันนะเขตมีสถานที่กักตัวและตรวจเชื้อโควิด-19มีไม่เพียงพอ ขอให้จังหวัดมุกดาหารชะลอการเดือนทางของพี่น้องประชาชนชาวลาวผ่านด่านพรมแดน ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) โดยสรุปว่าจำกัดจำนวน วันละไม่เกิน 150 คน ขอให้แรงงานลาวที่จะเดินทางกลับแขวงสะหวันนะเขต ติดต่อกับ สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียนก่อนจากนั้นจังหวัดมุกดาหารจะกำหนดวันเดินทางให้ ส่วนชาวลาวที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับ สปป.ลาว ในช่วงนี้สามารถเดินทางผ่านด่านพรมแดนจังหวัดใกล้เคียง เช่น อุบลราชธานี นครพนม หนองคาย เลย ขอย้ำว่าจังหวัดมุกดาหาร มีความยินดีต้อนรับพี่น้องชาวลาวที่จะข้ามด่านพรมแดนมุกดาหารไปยังแขวงสะหวันนะเขต แต่ด้วยข้อจำกัดข้างต้นจึงสามารถรับได้วันละไม่เกิน 150 คน

สำหรับการเดินทาง ผ่านด่าน ฯขอให้แรงงานลาวที่จะเดินทางกลับแขวงสะหวันนะเขต ติดต่อล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียน กับ สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ติดต่อสอบถามข้อมมูล โทรศัพท์หมายเลข 02 539 4881 , 098 706 6916 Email: consularlaobkk@gmail.com และแรงงานลาวยังสามารถเดินทางผ่านแดนกลับ สปป.ลาว ได้ตามช่องทางดังนี้ 1. ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์) 2. ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 3 (นครพนม–คำม่วน) ฯ

แสดงความคิดเห็น