สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 5 ส.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+494 ราย  ผู้ป่วยสะสม 8,909 ราย เสียชีวิต 71 ราย  รักษาหาย 3,745 ราย กำลังรักษา 5,093 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+358 ราย  ผู้ป่วยสะสม 7,126ราย เสียชีวิต 33 ราย  รักษาหาย 2,272 ราย กำลังรักษา 4,821ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+268 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,463 ราย  เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 3,366 ราย กำลังรักษา 2,077 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+259 ราย  ผู้ป่วยสะสม 5,430 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 3,056 ราย กำลังรักษา 2,365 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+240 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,236 ราย เสียชีวิต 38 ราย  รักษาหาย 2,745 ราย กำลังรักษา 2,453 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+242 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,138 ราย เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 3,458 ราย กำลังรักษา 1,639 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+254 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,101 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 2,481ราย กำลังรักษา 2,614 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+408 ผู้ป่วยสะสม 5,407 ราย เสียชีวิต 8 ราย  รักษาหาย 685  ราย กำลังรักษา 4,714 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+258  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,402 ราย เสียชีวิต 36 ราย  รักษาหาย 1,449  ราย กำลังรักษา 2,917 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+188 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,085 ราย  เสียชีวิต 18 ราย  รักษาหาย 1,094 ราย กำลังรักษา 2,973 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+202 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,771 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 1,714 ราย กำลังรักษา 2,037 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+186 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,291 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 1,041  ราย  กำลังรักษา 2,241 ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+113 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,784 ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 1,283 ราย  กำลังรักษา 1,489 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+190 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,258 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 914  ราย  กำลังรักษา            1,335 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+54 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,436 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหาย 537 ราย  กำลังรักษา 895 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+73 ราย   ผู้ป่วยสะสม 1,403 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 832 ราย กำลังรักษา 565 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+41 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,366 ราย เสียชีวิต 9 ราย รักษาหาย 674 ราย  กำลังรักษา 683 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+41 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,044 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 203 ราย  กำลังรักษา 836 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+41 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,014 ราย เสียชีวิต 3 ราย  รักษาหาย 532  ราย กำลังรักษา 238 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+ 50 ราย ผู้ป่วยสะสม 775 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย 227 ราย  กำลังรักษา 547 ราย

 

แสดงความคิดเห็น