ผู้ว่าฯ สารคามฯ น้ำใจงามคัก!! จับตระหลิวผัดข้าวแจกจ่ายแก่ ปชช. ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ‘ฟรี’

ผู้ว่าฯ สารคามฯ น้ำใจงามคัก!! จับตระหลิวผัดข้าวแจกจ่ายแก่ ปชช. ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ‘ฟรี’

 

ที่บริเวณโรงครัว สนง.เหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม ร่วมกันจับตระหลิวโชว์ฝีมือประกอบอาหาร เมนูข้าวผัดไก่ บรรจุใส่กล่อง เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละดูแลผู้ป่วยในช่วงวิกฤต ในรพ.สนาม ศูนย์พักคอย และผู้ป่วยโควิด-19 ที่แสดงอาการ และไม่แสดงอาการ พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ฟรีโดยมีจิตอาสาไรเดอร์มหาสารคาม นำส่งตามจุดต่างๆที่นัดหมาย

หลังจากนั้น สมาคมส่งเสริมผ้าไทย จ.มหาสารคามและสมาชิกฯ ได้ส่งมอบน้ำใจ ด้วยความห่วงใย เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม โดยมี ผวจ.มหาสารคาม และนายกเหล่ากาชาดฯร่วมรับมอบ โดยสมาคมส่งเสริมผ้าไทย จ.มหาสารคาม ได้ร่วมจัดซื้อผ้าขาวม้าเพื่อสนับสนุนกลุ่มทอผ้าใน จ.มหาสารคาม ได้แก่กลุ่มทอผ้าบ้านโนน อ.วาปีปทุม กลุ่มทอผ้าหนองเขื่อนช้าง กลุ่มทอผ้าบ้านหินลาด กลุ่มทอผ้าบ้านดอนหัน กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อน้อย กลุ่มทอผ้าบ้านเก่าใหม่ กลุ่มทอผ้าบ้านงัวบา กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย กลุ่มทอผ้าบ้านโคกจันทร์หอม และกลุ่มทอผ้าบ้านโสกครอง เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ใน รพ.สนาม มมส.รพ.สนามริมห้วย รพ.สนามมหาสารคาม รพ.สนามโรงฝึกกีฬา และรพ.สนามบ้านแมด รวมทั้งสิ้น 565 ผืน ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ล่าสุด (5 ส.ค. 64) ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จ.มหาสารคาม รายงานสถานการณ์มียอดผู้ป่วยสะสม(ระลอกเมษายน) รวม 5,101 ราย รักษาหายแล้ว 2,481 ราย ยังรักษาตัว 2,614 ราย และเสียชีวิต 6 ราย

แสดงความคิดเห็น