ผู้ช่วยรมว.อว.ลุย!! “อุดรโมเดล” ช่วยโควิด ตั้งทีม CCRT ลงพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.ลุย “อุดรโมเดล” ช่วยโควิด ตั้งทีม CCRT ลงพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ช่วยงานสาธารณสุขตรวจละเอียดคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนขยายทีม CCRT ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วประเทศ

 

 

นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับมอบหมายจาก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.ให้ร่วมดูแลรับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ดังนั้น จะปรับการทำงานของผู้ที่ได้รับการจ้างงานในโครงการ U2T ใหม่ให้มาช่วยดูแลจังหวัดและสาธารณสุขในพื้นที่ โดยจะเริ่มที่ จ.อุดรธานี ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด – 19 ประมาณ 400 คน ก่อน เป็น “อุดรโมเดล” เบื้องต้น ได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งต้องการกำลังคนมาช่วยสาธารณสุขตำบล สาธารณสุขอำเภอ ในเรื่องการประสานงาน การกรอกข้อมูลผู้ป่วย การคัดกรอง หรือกระทั่งการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย เป็นต้น โดยจะให้มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ที่มีผู้ได้รับการจ้างงานโครงการ U2T เป็นศูนย์กลางและจัดตั้งทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน (Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team : Bangkok CCRT) ซึ่งทีม CCRT จะลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ดำเนินการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการให้ความรู้และคำแนะนำในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19

“อุดรโมเดล” จะเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาโควิด -19 จาก จ.อุดรธานี จะขยายไปจังหวัดภาคอีสาน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฎประมาณ 10 แห่ง และกระจายไปทั่วประเทศ รวมทั้งจะประสานกับโครงการ อว.พารอด ที่จะมีจิตอาสาหรือผู้ที่เคยป่วยโควิด – 19 มาพูดคุยปรึกษากับผู้ป่วย เชื่อว่าจะช่วยจังหวัด ช่วยสาธารณสุขได้มาก โดย อว.จะเป็นกองหนุนช่วยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข เชื่อว่าจะผ่านพ้นจากวิกฤติโควิดไปได้อย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น