คนอุดรฯ ปังหลาย!! มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับศูนย์พักคอย ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

คนอุดรฯ ปังหลาย!! มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับศูนย์พักคอย ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี ชาวอุดรธานี ยัง”ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน” นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด จากบริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัด และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

สำหรับการเดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยงของชาวอุดรธานี ลาสุด ชาวอุดรธานีที่เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล ทางอากาศ จำนวน 23 คน โดยเครื่องบินแบบลำเลียง C295 และทางบก โดยรถบัส ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พากลับบ้าน” จำนวน 153 คน

กลุ่มเสี่ยงทุกคนจะได้รับการตรวจหาเชื้อ และกักตัว 14 วัน ส่วนผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคน มีรถโรงพยาบาลมารับไปทำการรักษาทันที

แสดงความคิดเห็น