สถานการณ์ COVID-19จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 6 ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  21 ราย  ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  3 ราย

พระยืน 1 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  1 ราย

หนองเรือ 27 รายติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 6 ราย

อุบลรัตน์ 2 ราย

กระนวน 9 ราย

เปือยน้อย 5 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 4 ราย

พล 13 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  9 ราย

แวงใหญ่ 1 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

หนองสองห้อง 14 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 4  ราย

ชนบท 22 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  9  ราย

เขาสวนกวาง 6 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  6  ราย

ภูผาม่าน 15 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 10  ราย

โคกโพธิ์ไชย 8 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  2 ราย

หนองนาคำ 7 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  5  ราย

โนนศิลา 11 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  6 ราย

 

 

แสดงความคิดเห็น