สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 6 ส.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+562 ราย  ผู้ป่วยสะสม 9,417 ราย เสียชีวิต 72 ราย  รักษาหาย 3,990 ราย กำลังรักษา 5,409  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+396 ราย  ผู้ป่วยสะสม 7,522 ราย เสียชีวิต 33 ราย  รักษาหาย 2,433 ราย กำลังรักษา 5,056 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+201 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,664 ราย  เสียชีวิต 21 ราย  รักษาหาย 3,701 ราย กำลังรักษา 1,942 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+308 ราย  ผู้ป่วยสะสม 5,738 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 3,300 ราย กำลังรักษา 2,429 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+226 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,462 ราย เสียชีวิต 39 ราย  รักษาหาย 2,967 ราย กำลังรักษา 2,456 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+224 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,315ราย เสียชีวิต 45 ราย  รักษาหาย 3,742 ราย กำลังรักษา 1,528  ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+271ราย ผู้ป่วยสะสม 5,372 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 2,699 ราย กำลังรักษา 2,667 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+481 ผู้ป่วยสะสม 5,888 ราย เสียชีวิต 8 ราย  รักษาหาย 723 ราย กำลังรักษา 5,157 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+230 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,632 ราย เสียชีวิต 38 ราย  รักษาหาย 1,497  ราย กำลังรักษา 3,097 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+219 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,307 ราย  เสียชีวิต 18 ราย  รักษาหาย 1,096 ราย กำลังรักษา 3,190 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+239 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,010 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 1,813 ราย กำลังรักษา 2,117 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+207 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,498 ราย เสียชีวิต 10 ราย  รักษาหาย 1,131  ราย  กำลังรักษา 2,357 ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+80 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,864 ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 1,325 ราย  กำลังรักษา 1,527 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+148 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,406 ราย เสียชีวิต 10 ราย  รักษาหาย 1,041 ราย  กำลังรักษา1,335 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+32 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,468 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหาย 552 ราย  กำลังรักษา 912 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+59 ราย   ผู้ป่วยสะสม 1,462 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 964 ราย กำลังรักษา 492  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+39 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,405  ราย เสียชีวิต 9 ราย รักษาหาย 689 ราย  กำลังรักษา 707 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+96 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,211 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 222 ราย  กำลังรักษา 983 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+60 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,074 ราย เสียชีวิต 3 ราย  รักษาหาย 561  ราย กำลังรักษา 229 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+ 64 ราย ผู้ป่วยสะสม 938 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย 265 ราย  กำลังรักษา 672 ราย

 

แสดงความคิดเห็น