ไทเมืองเลยเฮ! ขบวนรถ “Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยของใช้จำเป็น

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถ “MOBILE พาณิชย์ ลดราคา ! ช่วยประชาชน” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเลย

 

 

วันนี้ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถ “MOBILE พาณิชย์ ลดราคา ! ช่วยประชาชน” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย , นายศิริวัฒน์ พินิชพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย , นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย , นายวชิรวิชญ์ สกุลดีโชติวัฒน์ ผู้ช่วยเลขนุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) คณะทำงานกำกับดูแลและประสานงานโครงการรถ MOBILE ประกอบด้วย ผู้แทนปลัดจังหวัดเลย , ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเลย , ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเลย , นายกเทศมนตรีเมืองเลย ร่วมกันปล่อยขบวนรถ MOBILE จำนวน 10 คัน ณ บริเวณลานพญานาคเทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันระงับยับยั้งการแพร่โรคที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้มีมาตรการในการให้งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อในทุกพื้นที่และทุกจังหวัด

กระทรวงพาณิชย์ โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ก็ได้มีนโยบายออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการรถ “MOBILE พาณิชย์ ลดราคา ! ช่วยประชาชน” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนชาวจังหวัดเลยในสถานการณ์เช่นนี้ โดยจะมีรถ MOBILE เข้าไปขายสินค้าในชุมชนต่าง ๆ ถึงหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในจังหวัดเลยอย่างทั่วถึง ลดการเดินทางออกนอกบ้าน ซึ่งจะทำให้พี่น้องเราชาวจังหวัดเลย ปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด-19 กัน และขอฝากทุกท่านให้ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งคัด การ์ดอย่าตก แล้วพวกเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ด้าน นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า สินค้าที่จำหน่ายผ่าน รถ MOBILE จะเป็นสินค้าที่ใช้กันในครัวเรือน จำเป็นต่อการครองชีพ กว่า 70 รายการ ราคาถูกกว่าท้องตลาด ประมาณ 10-60% ซึ่งมีสินค้าไฮไลท์ เช่น ไข่ไก่ , ข้าวสาร , น้ำมันพืช , น้ำตาลทราย , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป , ปลากระป๋อง เป็นต้น โดยจังหวัดมีรถโมบาย จำนวน 10 คันต่อวัน จำหน่ายวันละ 2 จุดต่อคัน กระจายไปใน 14 อำเภอ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม-5 กันยายน 2564 รวม 30 วัน โดยรถ MOBILE จะตระเวนไปในแต่ละพื้นที่ เพื่อกระจายสินค้าราคาถูกให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ของจังหวัดเลย

ทั้งนี้ ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าจากรถ MOBILE ไม่ต้องกังวลใจเรื่องโควิด-19 เนื่องจากมีมาตรป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถติดตามข้อมูล

จุดจำหน่ายได้ที่ Facebook ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย หรือสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย โทร.0-4281-1485 ในเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น