มหาสารคามน้ำต้องมา ผู้ว่าฯ พร้อมด้วยเหล่ากาชาด มอบแท็งค์น้ำ ตามโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่ม” ประจำปีงบประมาณ 64

กาชาด จ.มหาสารคาม มอบแท็งก์ตามโครงการ “ปั่นน้ำใจให้น้ำดื่ม” ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านหนองหน่อง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค

 

 

วันนี้ (7 ส.ค.64) ที่บ้านหนองหน่อง หมู่ที่ 8 ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมส่งมอบแท็งก์น้ำตามโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่ม” ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายอำเภอยางสีสุราช สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดมหาสารคาม ผู้นำชุมชน และราษฎรบ้านหนองหน่อง เข้าร่วมในพิธี

นายนพดล พลชื่อ นายอำเภอยางสีสุราช กล่าวว่า อำเภอยางสีสุราช แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 91 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 35,079 คน และสืบเนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่ม” ประจำปีงบประมาณ 2564 และให้อำเภอได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อขอรับการสนับสนุนการติดตั้งแทงก์น้ำสำหรับประชาชนอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ ซึ่งพบว่าบ้านหนองหน่อง หมู่ที่ 8 ตำบลยางสีสุราช เป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุมาจากแหล่งน้ำหนองหน่องที่ใช้ผลิตประปาผิวดินมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอ ประกอบกับมีหมู่บ้านที่ใช้น้ำประปาผิวดินดังกล่าวร่วมกันจำนวน 4 หมู่บ้าน รวมจำนวน 364 ครัวเรือนประชากร

ทั้งนี้ อำเภอยางสีสุราชได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการขุดลอกหนองหน่อง หมู่ที่ 8 ตำบลยางสีสุราช งบประมาณ 2,601,870 บาท ซึ่งดำเนินการขุดลอกหนองหน่องตามโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งภายหลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันส่งมอบแท็งก์น้ำขนาด 1,500 ลิตรเสร็จแล้ว ได้นำผ้าห่ม ร่ม จากสภากาชาดไทยนำมามอบให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งร่วมปลูกต้มมะขามร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณโครงการขุดลอกหนองหน่อง หมู่ที่ 8 อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น