กาฬสินธุ์รับไหว!! ยกระดับศูนย์พักคอยเป็นโรงพยาบาลสนามชุมชน รองรับผู้ป่วยซึ่งขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา

กาฬสินธุ์รับไหว!! ยกระดับศูนย์พักคอยเป็นโรงพยาบาลสนามชุมชน รองรับผู้ป่วยซึ่งขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา

อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งขอกลับมารักษาอาการที่ภูมิลำเนา จำนวน 60 เตียง พร้อมยกระดับศูนย์พักคอยให้เป็นโรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบล หรือ community isolation อีกจำนวน 100 เตียง

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน เสริมพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด่านหน้าและผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนามชุมชน ประจำตำบล หรือ community isolation :CI ในพื้นที่อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์ โดยมีนายไพโรจน์ จิตจักร์ นายอำเภอห้วยผึ้ง พร้อมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ รพ. สต. ร่วมให้ข้อมูล

สำหรับอำเภอห้วยผึ้ง ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจำนวน 1 แห่ง รองรับผู้ป่วย โควิด-19 ที่ขอกลับมารักษาอาการที่ภูมิลำเนา โดยมีจำนวน 60 เตียง ขณะเดียวกัน เตรียมยกระดับของศูนย์พักคอย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล ให้เป็นโรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบล หรือ community isolation :CI แห่งละ 20 เตียง รวม 100 เตียง

ซึ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แนะนำให้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ที่อยู่ประจำ โรงพยาบาลสนาม ด้วยการนำสมุนไพรไทย ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น หัวหอม กระชาย ขิง ต้มให้ผู้ป่วยดื่ม เพื่อลดอาการระคายเคือง หายใจสะดวก จิบน้ำอุ่นอยู่เสมอ โดยส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ ปลูกสมุนไพรไทย พวกฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง ข่า ตะไคร้ ตามนโยบายที่ส่งเสริมให้โรงพยาบาลรัฐ ใช้พืชสมุนไพรรักษาควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น