สถานการณ์ COVID-19จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 7 ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  17 ราย  

บ้านฝาง 3 ราย

ชุมแพ 13 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  6 ราย

สีมชมพู 5 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  3 ราย

น้ำพอง 1 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  3 ราย

กระนวน 2 ราย

แวงน้อย 2 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 2  ราย

หนองสองห้อง 27 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 24  ราย

ภูเวียง 2 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  2 ราย

ชนบท 6 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  9  ราย

เขาสวนกวาง 10 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  5  ราย

ภูผาม่าน 6 ราย

โนนศิลา 3 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  1 ราย

 

 

แสดงความคิดเห็น