สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 7 ส.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+645 ราย  ผู้ป่วยสะสม 10,116 ราย เสียชีวิต 77  ราย  รักษาหาย 4,116 ราย กำลังรักษา 5,923   ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+471 ราย  ผู้ป่วยสะสม 7,993 ราย เสียชีวิต 36 ราย  รักษาหาย 2,618 ราย กำลังรักษา 5,339  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+332 ผู้ป่วยสะสม 6,220 ราย เสียชีวิต 8 ราย  รักษาหาย 850 ราย กำลังรักษา 5,362 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+335  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,999 ราย  เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 3,956 ราย กำลังรักษา 2,021 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+386 ราย  ผู้ป่วยสะสม 6,124 ราย เสียชีวิต 10 ราย  รักษาหาย 3,509 ราย กำลังรักษา 2,605 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+263 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,725 ราย เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 3,183 ราย กำลังรักษา 2,501 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+301 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,616 ราย เสียชีวิต 48 ราย  รักษาหาย 4,024 ราย กำลังรักษา 1,544 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+283ราย ผู้ป่วยสะสม 5,655 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 2,899 ราย กำลังรักษา 2,783 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+153 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,785 ราย เสียชีวิต 38 ราย  รักษาหาย 1,556  ราย กำลังรักษา 3,191 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+136 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,440 ราย  เสียชีวิต 31 ราย  รักษาหาย 1,116 ราย กำลังรักษา 3,303 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+283 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,293  ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 1,997 ราย กำลังรักษา 2,276 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+247 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,745 ราย เสียชีวิต 11  ราย  รักษาหาย 1,248 ราย  กำลังรักษา 2,486 ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+140 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,004 ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 1,485 ราย  กำลังรักษา 1,507 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+138 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,544 ราย เสียชีวิต 11 ราย  รักษาหาย 1,121 ราย  กำลังรักษา1,412 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+72 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,540 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหาย 559 ราย  กำลังรักษา 977 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+92 ราย   ผู้ป่วยสะสม 1,554 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 964 ราย กำลังรักษา 584  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+81 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,486  ราย เสียชีวิต 9 ราย รักษาหาย 725 ราย  กำลังรักษา 752 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+59 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,270 ราย เสียชีวิต 7 ราย  รักษาหาย 291 ราย  กำลังรักษา 972 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+80 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,154 ราย เสียชีวิต 3 ราย  รักษาหาย 607  ราย กำลังรักษา 237 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+ 66 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,004 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย 288 ราย  กำลังรักษา 715 ราย

 

แสดงความคิดเห็น