สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 8 ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  10 ราย  ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

บ้านฝาง 1 ราย

หนองเรือ 23 ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  7 ราย

สีชมพู 17 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  3 ราย

กระนวน 18 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 4  ราย

บ้านไผ่ 4 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  3 ราย

เปือยน้อย 6 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 5 ราย

หนองสองห้อง 11 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

ชนบท 26 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  13 ราย

เขาสวนกวาง 5 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 3  ราย

ภูผาม่าน 4 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  3 ราย

 

 

แสดงความคิดเห็น