สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+237 ราย  ผู้ป่วยสะสม 10,353 ราย เสียชีวิต 81  ราย  รักษาหาย 4,270 ราย กำลังรักษา 6,002  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+426 ราย  ผู้ป่วยสะสม 8,419 ราย เสียชีวิต 38 ราย  รักษาหาย 2,756 ราย กำลังรักษา 5,625  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+500 ราย  ผู้ป่วยสะสม 6,624 ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 3,726 ราย กำลังรักษา 2,886 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+352 ผู้ป่วยสะสม 6,572 ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 874 ราย กำลังรักษา 5,686  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+221 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,220 ราย  เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 4,258 ราย กำลังรักษา 1,940 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+220 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,945 ราย เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 3,469 ราย กำลังรักษา 2,435 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+227 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,843 ราย เสียชีวิต 50 ราย  รักษาหาย 4,275 ราย กำลังรักษา 1,518 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+153 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,808 ราย เสียชีวิต 10 ราย  รักษาหาย 3,044 ราย กำลังรักษา 2,756 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+289 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,074 ราย เสียชีวิต 39 ราย  รักษาหาย 1,631 ราย กำลังรักษา 3,404  ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+174 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,614 ราย  เสียชีวิต 21 ราย  รักษาหาย 1,134 ราย กำลังรักษา 3,457 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+223 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,516 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 2,123 ราย กำลังรักษา 2,373 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+186 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,931 ราย เสียชีวิต 11  ราย  รักษาหาย 1,337 ราย  กำลังรักษา 2,583 ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+95 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,099 ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 1,568 ราย  กำลังรักษา 1,519 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+139 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,683 ราย เสียชีวิต 11 ราย  รักษาหาย 1,278 ราย  กำลังรักษา1,394 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+57 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,597 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหาย 749 ราย  กำลังรักษา 844  ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+139 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,686 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 1,042 ราย กำลังรักษา 584  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+81 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,486  ราย เสียชีวิต 9 ราย รักษาหาย 725 ราย  กำลังรักษา 645 ราย

#หนองคาย ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 1,270 ราย เสียชีวิต 7 ราย  รักษาหาย 291 ราย  กำลังรักษา 972 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+61 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,215ราย เสียชีวิต 3 ราย  รักษาหาย 662 ราย กำลังรักษา 192 ราย

#บึงกาฬ  ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 1,004 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย 288 ราย  กำลังรักษา 715 ราย

 

แสดงความคิดเห็น