ขอนแก่นลุย!! พร้อมฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับชุมชน ชุดแรก 17,000 คน เริ่มฉีด 16 ส.ค. นี้

ขอนแก่นลุย!! พร้อมฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับชุมชน ชุดแรก 17,000 คน เริ่มฉีด 16 ส.ค. นี้

ที่ชุมชนชลประทานและชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ลงพื้นที่พบกับผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. และชาวชุมชนในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจและแจ้งการจัดระบบการให้บริการวัคซีนทางเลือก “ชิโรฟาร์ม” ตามที่ เทศบาลนครขอนแกนได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชุดแรก ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีน รพ.ศรีนครินทร์ ในวันที่ 16 ส.ค. นี้ ตามรอบการฉีดที่ รพ.ศรีนครินทร์ กำหนด ท่ามกลางความสนใจจากชาวชุมชนที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อและรับทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียง

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ ยืนยันชัดเจนแล้วว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนทางเลือก “ชิโนฟาร์ม” ให้กับเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 3 ครั้ง ยอดรวม 55,000 คน โดยในรอบที่ 1 จำนวน 17,000 คน ขณะนี้ คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายของเทศบาลได้ลงพื้นที่พบปะชุมชนเพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนของการดำเนินการต่าง ๆ ได้รับทราบแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนอย่างดี

ขณะที่ การให้บริการฉีดนั้น ในชุดแรกเทศบาลฯ ได้ประสานการทำงานร่วมกันกับ รพ.ศรีนครินทร์ ในการเป็นจุดฉีดวัคซีนหลักให้กับเทศบาลฯ ซึ่งจะทำการฉีดวัคซีนรอบที่ 1 ในช่วงระหว่างวันที่ 16-19 ส.ค. และวันที่ 23-25 ส.ค. จำนวน 2 รอบเวลา คือ 09.00-12.00 น. และรอบ 12.30-17.00 น. โดยขอให้ผู้ที่ได้รับการยืนยันการเข้ารับการฉีดวัคซีนได้มาตามเวลานัดหมายที่ระบุ ขณะที่ ผู้ที่มารายงานตัวและไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันดังกล่าวได้ ด้วยเหตุฉุกเฉินเทศบาลฯ จะยังคงสงวนสิทธิ์ของแต่ละท่านให้ได้รับการฉีดตามที่กำหนดไว้

“…จากการตรวจสอบพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนที่เทศบาลฯ ได้ดำเนินการทั้งสิ้นรวม 60,000 คน ซึ่งการจัดสรรวัคซีนนั้น ขณะนี้ คือ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยืนยันการส่งมอบวัคซีนให้กับเทศบาลออกเป็น 3 ระยะ รวม 55,000 คน ประกอบด้วย ระยะที่ 1 มี่จะเข้ารับการฉีดตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. คือ 17,000 คน ส่วนระยะที่ 2 รวม 35,000 คน และระยะที่ 3 รวม 3,000 คน คาดว่าจะสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ในช่วงเดือน ก.ย. ซึ่งขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนกับทางเทศบาลได้ทำการตรวจสอบรายชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น Line OA U-PHEE หรือ http://kkmuni.city/kkmuni_sinopharm หรือสามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4322-4031 และ 0-4322-5525 ในวันเวลาราชการ…”

นายธีระศักดิ์ฯ กล่าวต่ออีกว่า ในการฉีดวัคซีนรอบที่ 2 ที่คาดว่าการส่งมอบวัคซีนจะมีขึ้นในเดือน ก.ย. เทศบาลฯ จะกระจายจุฉีดวัคซีนให้เพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้ได้มีการประสานงานร่วมกันกับ ศูนย์บริการการแพทย์ในพื้นที่ชุมชน รวมไปถึง รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด-19 ให้กับชาวชุมชนให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งจากการจัดสรรวัคซีนในรอบที่ 1-3 รวม 55,000 คน หรือ 110,000 โดส ในงบประมาณรวมกว่า 120 ล้านบาท จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวชุมชนในเขตเทศบาลได้มากถึงร้อยละ 50 ซึ่งทุกคนจะได้รับวัคซีนชิโนฟาร์ม ครบทั้ง 2 เข็ม โดยเข็มแรกจะห่างจากเข็มที่ 2 ประมาณ 4 สัปดาห์ ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดโดยไม่มีการปรับสูตรใด ๆ

อย่างไรก็ตาม เทศบาลฯ จะมีการประเมินและพิจารณาจากเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอีกครั้งว่าวัคซีนที่เทศบาลฯ จัดหา และวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรนั้นเพียงพอ หรือครอบคลุมจำนวนประชากรในเขตเทศบาลฯมากน้อยเพียงใด และหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นหรือการจัดสรรวัคซีนจากรัฐไม่เป็นไปตามที่กำหนด เทศบาลฯ ก็พร้อมที่จะพิจารณาในการจัดหาวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนในชุมชนในความรับผิดชอบของเทศบาลที่มีอยู่กว่า 110,000 คน ให้ได้อย่างครบถ้วน

แสดงความคิดเห็น