ปศุสัตว์เลยให้ความรู้ โรค “Lumpy Skin Disease” พร้อมคำแนะนำ ในการเลี้ยงดู และดูแลสุขภาพสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Lumpy skin disease แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และมอบเช็คเงินสด แก่เกษตรกร

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย นำโดย นายทวีพงศ์ สาระทัศนานันท์ ปศุสตว์อำเภอด่านซ้าย ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Lumpy skin disease ให้คำแนะนำการเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดการและเฝ้าระวังป้องกันโรค Lumpy skin disease แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 1 ราย เป็นนายอนุชา ษรจันทร์ศรี บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลด่านซ้าย  เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 2 ตัวแนะนำการใช้ยาฆ่าแมลง การสุมควันไฟ น้ำส้มควันไม้ ติดหลอดไฟขับไล่แมลง และหรือกางมุ้งให้กับสัตว์เลี้ยง งดการเคลื่อนย้ายสัตว์ ที่บ้านหนองฟ้าแลบ หมู่ที่ 8  ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

 

จากนั้น สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Lumpy skin disease ให้คำแนะนำการเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดการและเฝ้าระวังป้องกันโรค Lumpy skin disease แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 1 ราย เป็นนายพิทยาพล เหมสุทธิ์ บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 6 ตัวแนะนำการใช้ยาฆ่าแมลง การสุมควันไฟ น้ำส้มควันไม้ ติดหลอดไฟขับไล่แมลง และหรือกางมุ้งให้กับสัตว์เลี้ยง งดการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่บ้านห้วยปลาฝา หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

แสดงความคิดเห็น