รพ.ชุมแพเร่งตรวจ! คัดกรองผู้สัมผัสเชื้อโควิด-19 ในตลาดสด พบติดเชื้อ 15 ราย จากการตรวจเชิงรุก

โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เร่งคัดกรองค้นหาผู้สัมผัสโรคโควิด-19 ในตลาดสด จากการตรวจเชิงรุก

 

 

จากการมีการติดเชื้อของพ่อค้าผักในตลาดชุมแพ ที่มีความสัมพันธ์กับตลาดศรีเมืองทอง จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา ทางโรงพยาบาลชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ ได้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จากจำนวนที่คัดกรอง 94 ราย ไม่พบเชื้อในรอบแรก ต่อมา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 คัดกรองซ้ำ 50 ราย พบติดเชื้อ 5 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ 2 ราย เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อตรงข้ามสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองชุมแพ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลชุมแพ และเทศบาลเมือชุมแพ ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองที่ตลาดเพิ่มอีก จำนวน 184 ราย พบติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย นอกจากนี้ พบคนในครอบครัว 4 รายติดเชื้อหลังกินอาหารร่วมกับพนักงานร้านสะดวกซื้อที่ติดเชื้อ และพบคนในครอบครัวอีก 4 ราย และผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลอีก 1 ราย ติดเชื้อที่มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยติดเชื้อจากตลาด

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลชุมแพ และเทศบาลเมือชุมแพ คัดกรองที่ บขส.ชุมแพ 231 ราย พบอีก 3 ราย อยู่ระหว่างรอผลยืนยัน

 

 

รวมพบการติดเชื้อในอำเภอชุมแพตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา ระยะเวลาเพียงแค่ 10 วัน ที่ผ่านมา อำเภอชุมแพมีการติดเชื้อสูงถึง 15 ราย รอยืนยัน 3 ราย จากการตรวจเชิงรุก 567 ราย พบเชื้อ 18 ราย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจ เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงพยาบาลชุมแพ จึงขอคัดกรองที่ตลาดอีกครั้งในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 ในเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ (บขส.ชุมแพ)

ขอเชิญชวนผู้ที่มีความเสี่ยง ให้มาตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอเชิญผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ในอำเภอชุมแพ ให้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันโรค

แสดงความคิดเห็น